V dnešní době panuje spousta stereotypů o mužích. Jak dobře říká Matthew Fox, nejsou to stereotypy, které by se zakládaly na pravdě. Jsou často postavené tak, aby dobře prodávaly a manipulovaly. 

„Když kupuji tohle, jsem víc muž. A když to nekupuji, jsem méně muž.“ 

A tak můžeme vidět reklamy, kde pořádný chlap spořádá denně spoustu masa. Má nabušený sporťák. Pije hlavně tenhle alkohol. Jde do adrenalinových zážitků. Má kariéru, která mu brání dělat cokoliv dalšího, která ho vede od života, ale přispívá k nekonečnému růstu.

Spousta chlapů se spokojí s tím, aby budovali imidž muže, protože netuší, kde najít cestu ke skutečnému mužství, když kolem sebe nemají potřebné vzory. 

V minulosti vedli mladé k mužství hlavně dospělí a stařešinové, kteří si cestu k mužství s podporou svých otců, předků a iniciačních rituálů nacházeli. 

Současní muži mají většinou spoustu práce se vším možným, nedokáží často skutečně vést, místo vedení se uvolnilo. 

Dnes muži (jakéhokoliv věku) stále hledají pevné a jasné vedení a když není, spokojí se i s kompromisem. Například ve formě charismatických populistů, kteří říkají, co všechno je špatně, ale nenabízí sami žádná řešení. Ve formě extrémistů a schopných manipulátorů. To jsou většinou lidé, kteří umí jen bořit, využít situace pro své sobecké zájmy. Když se něco zboří a je čas budovat, tak tito lidé zmizí. 

Společnost nejlépe prospívá, když staří muži sázejí stromy, v jejichž stínu již nikdy nebudou moci sedět. moudrost starého Řecka 

Jak je možné, že spoustě starých mužů, kteří mají dnes v rukách největší moc, nezáleží na tom, v jakém stavu zanechají životní prostředí & společnost těm, kteří přijdou po nich? Když je muž odpojený od přírody, od svého rodu, nevnímá se jako součást něčeho většího, než je on sám, tak je osamocen a myslí jen na sebe. 

S vědomím, že sám mohu padnout za oběť nejrůznějším stereotypům, rád bych popsal pár potřebných kvalit, u kterých vnímám, že by mohly být tím, co dělá muže “skutečnějšími”. Co přispívá k lepšímu společnému životu komunit, rodin a vztahů tady na Zemi? 

Výčet není v žádném případě vyčerpávající, dokonalost neexistuje, je to můj pohled na toto téma. Už jen použít, „Skutečný muž…“ je trochu mimo, ale pomáhá to s otevřením různých vnitřních postojů, emocí, pohledů.

Tohle níže, to je něco, co mi pomáhá v každodenní, životní praxi. Něco mám hodně zvnitřněné, je to mou součástí. Jsou fáze života, kdy některé body jsou mnohem důležitější, než jiné. Nejde z toho dělat soubor nutných parametrů v životě muže. 

Někde se celkem daří, jinde se nedaří, někde se po krůčcích posouvám. Stále se učím a obnovuji svůj pohled na svět, na život.

Pro každého je důležité něco jiného, v jiné situaci. 

Sami přidejte do komentářů, co pro vás představuje opravdové mužství. 

Záměrem je inspirovat a společně nacházet cestu k mužství a zase dát důraz na propojení v mužských rodech. 

Dal jsem číslo k jednotivým bodům, pokud byste se rádi vyjádřili… 

Bod X se mnou rezonuje, X nechápu, s X nesouhlasím.. Tohle mi tu chybí..

Tohle se mne jako muže dotýká u srdce. 

Tohle jako žena toužím vidět u muže. 

Apod. 😉

::

Skutečný muž 

::

1 Skutečný muž chrání Matku Zemi, protože si uvědomuje, že bez přírody by nebylo ani nás. Stará se o své nejbližší přírodní prostředí a vede své děti, aby přistupovaly k přírodě s citlivostí, vědomím, a láskou. Vede sebe i druhé k tomu, že každý život je hodnotný a my jsme také součástí celku. 

2 Skutečný muž přijímá stoprocentní zodpovědnost za svůj život. Neobviňuje druhé. Je spolu-tvůrcem života, nikdy obětí. Uvědomuje si, že svým přístupem k životu a náhledem na život rozhoduje o své ne/spokojenosti. 

3 Skutečný muž dokáže být sám se sebou. Nebojí se ani „temné noci duše“. Neprchá před svými nepříjemnými stavy do zážitků, závislostí, povrchních radůstek, protože ví, že vnitřní temnota ho může spoustu věcí naučit. Naše schopnost postavit se pravdivě čelem svým vnitřním démonům, to je důležitým elementem na naší mužské cestě ke zralosti. 

4 Skutečný muž ví, že nezmění svou partnerku, ani další blízké lidi ve svém životě. Může něco změnit u sebe a mění se tak také jeho blízké vztahy. Umí nastavit hranice. Umí vyjádřit své potřeby a najít si zdravou cestu k jejich naplnění. Skutečný muž má úctu k ženám, váží si jich jako nositelek života, cítí jejich sílu, péči a lásku. 

5 Skutečný muž je mostem mezi staršími a mladšími. Je si vědom generační propasti, která se ve zrychlujícím světě stále víc prohlubuje a je ochoten naslouchat, hledat pochopení. Nachází to společné, inspiruje se od všech. 

6 Skutečný muž je bojovník srdce. Vybojovává však především boj sám se sebou. Nezatěžuje druhé dokola svou nezpracovanou minulostí a hledá cesty, aby si udělal pořádek ve svém nitru, nejlépe, jak dovede. Protože ví, že vnější svět je odrazem jeho světa vnitřního. 

7 Skutečný muž propojuje všechny své dary. Neutíká jen do jedné modality. Váží si jak té intelektuální, racionální části, tak té intuitivní, emocionální a mystické. Nachází mezi nimi soulad. 

8 Skutečný muž si váží svého těla. Dobře se o něj stará, poslouchá tělesné signály. Dbá na dostatek pohybu, energetickou & vnitřní očistu a zdravou stravu. Ví, že když bude selhávat jeho tělo, nedokáže se postarat o blízké, kteří na jeho péči, ochraně, moudrém vedení a podpoře mohou záviset. 

9 Skutečný muž praktikuje nějakou formu meditace. Pracuje se svou myslí. Nebojí se pustit své osobnosti, aby se spojil s tím, co jej přesahuje. Nachází tak ve svém životě uvolnění a mír, dokonce i bez ohledu na vnější okolnosti. Když přijde náročná životní situace, dokáže tak zůstat v klidu a lépe vidět řešení. Muž ví, že když se nechá vnitřně vyprovokovat, přinese to jen víc zmatku a dramat. Proto kontinuálně pracuje sám se sebou, aby náročné situace dokázal zvládnout s větší mírou vědomí, a místo reakce si svobodně zvolil akci, kterou považuje za správnou. 

10 Skutečný muž se nebojí intimity, i když intimita může vynést na povrch to, s čím se v sobě nechtěl dlouho potkat. Jde do intimity a sexuality zas a znovu, ne proto, aby si jen bral, nebo si něco dokazoval. Nechodí si pro sex, jako pro krátkodobou úlevu od stresu a napětí. Sexualita a intimita jsou pro něj cestou k vědomějšímu životu, k hlubokému propojení s blízkým člověkem, ke spojením s životní energií, k pouštění se ztotožnění s osobností. Je to cesta „odevzdání“. Vnímá sexualitu i jako indikátor toho, nakolik se mu daří zdravě žít své vztahy a vztah se sebou sama. 

11 Skutečný muž netoleruje bezpráví, lži a nepravdy, manipulaci ani násilí. Uvědomuje si, že každý je ve svém životě v jiné situaci a může potřebovat jinou životní zkušenost. Přesto se skutečný muž ozve, i za cenu konfliktu a nekomfortu, když jde něco proti hodnotám, které bytostně považuje za důležité. 

12 Skutečný muž ví, že když nepozná sebe, nemůže poznat ani okolní svět. Opakovaně se vydává do svých stínů, pokud se samy vynoří, využije každou příležitost k sebepoznání, ale nehrabe se nutkavě v minulosti. Cení si přítomnosti a toho, co přináší. Pracuje s tím, co je nejvíc aktuální.

13 Skutečný muž dokáže uznat chybu, umí se omluvit, nenechává nedokončená témata s druhými, která by se stejně jednou vynořila, nebo by jej pronásledovala jako nedořešená minulost. 

14 Skutečný muž stále živí svou lásku k životu, zvědavost, zdravou pokoru. Čím víc ví, tím víc si uvědomuje, jak ví málo. Nepřestává se inspirovat, učit, otevírat, „vyprazdňuje svůj šálek“, aby dokázal přijímat nové náhledy na svět. I když je muž ve zralém věku, dokáže se učit i od mladých a z toho, co mladí nového přináší světu. Nestaví se do role toho, kdo „všechno zná“. I starší muž nachází mladistvé nadšení, je ve spojení se svým vnitřním dětským a spontánním elementem.

15 Skutečný muž nemá strach z nekontrolovatelných emocí, ze svého studu ani z hanby. Nechá se podpořit od druhých. Umí si říct o pomoc. Je dobrým přítelem a přijímá zodpovědnost za svá pochybení a nedostatky, nevyžaduje po sobě, ani po druhých, dokonalost. 

16 Skutečný muž je v kontaktu se svou vnitřní Animou, se svou vnitřní ženskou částí. Ví, že na určité úrovni jej tato část vyživuje, inspiruje, dává mu dar další tvořivosti, pochopení pro život. V každém muži se spojuje jak mužský, tak ženský princip a to přináší soulad do jeho vztahů se ženami i muži. 

17 Skutečný muž se nebojí fyzické práce, i když k tomu nebyl veden svým otcem, objevuje různé materiály, stará se o své okolí. 

18 Skutečný muž se nebojí ponořit i do náročných témat, umí si pokládat náročné otázky, nespokojí se s tím, že by přebíral myšlenky druhých. 

19 Skutečný muž si uvědomuje sílu přírodních a přechodových rituálů. Cítí, že tohle je něco, co máme ve své krvi po stovky generací. Využívá sílu rituálu k propojení s dalšími muži. Skrze rituály se obnovuje, zaceluje, přechází do dalších částí svého vývoje. Muž si váží toho, co nám zanechali předci, vnímá je „za svými zády“. 

20 Skutečný muž nachází cestu k tomu, aby uplatňoval své dary v něčem, co přináší smysl a užitek nejen jemu, ale i ostatním. Poslání, povolání, může být něco, co vypadá na venek úplně obyčejně a přitom to skutečný muž udělá neobyčejným svým přístupem, svou tvořivostí, svou láskou k životu. 

21 Skutečný muž pracuje vědomě se svým nahromaděným napětím, agresivitou, s potlačením. Nachází zdravé ventily, umí ze sebe dostat nahromaděnou energii. Umí se vyřvat a vybít tak, aby neohrozil své blízké a další lidi. Vede mladší muže, aby vyjádřili destruktivní energii tak, aby nemuseli ubližovat sobě, ani druhým. 

22 Skutečný muž se dokáže potkat se svými závislostmi. Žijeme v době, kdy je každý druhý na něčem závislý (substance, vztahy, materiální statky, zážitky, myšlení, vědomosti, představy o sobě,…), ať už si to přiznáváme, nebo ne. Muž umí jít pod povrch závislosti a dívá se, co si tím kompenzuje. Nebojí se jít ke kořeni závislosti a tam nachází autentičtější vyjádření svého mužského „já“. 

23 Skutečný muž pracuje ve svém životě s tématem smrti. Uvědomuje si, že smrt je nevyhnutelná. Semtam se spojí se svou smrtelností, aby mu pomohla uvědomit si skutečné priority a životní hodnoty. Smrt nás vede, abychom si vážili života v přítomném okamžiku. 

24 Skutečného muže vede do autentické vnitřní práce to, aby mohl být dobrým otcem. Ať už má děti, nebo je nemá, může poskytovat moudrou, otcovskou podporu tam, kde je jí nejvíc potřeba. Obzvlášť v této době, kdy mnoho dětí a mladistvých vyrůstá bez otců. 

25 Skutečný muž sdílí vše, co se za život naučil. Sdílí své zdroje, předává ve své rodině, komunitě, v celé společnosti. Stále se učí a poznává sebe a stejně tak okolní svět. 

26 Skutečný muž nachází radost a potěšení v posouvání hranic lidských možností, ve zkoumání, objevech a v dosahování nového. Nečiní tak na úkor života, nejde do (sebe)destrukce a nepřirozeného, nekonečného růstu. Stále si je vědom toho, že je součástí celku, nevyčerpává zbytečně zdroje, ani sebe do extrému. 

Doslov: Místo abychom se učili nové a nové kvality a pracně je „roubovali“ na svou osobnost, což vyžaduje spoustu vůle a disciplíny, pomůže když skrze nejrůznější praxe prohloubíme a rozšíříme vědomí. Změna se tak děje zevnitř. Pak se přirozeně chováme jinak ke svému životnímu prostředí, nacházíme svá poslání, žijeme zralejší vztahy, máme lepší vztah ke svému tělu.

Seminář Síla Muže bude „nohama na zemi“. Půjdeme přímo do témat, která si dnešní muže volají. Intimní vztahy. Rodina. Otcovství. Poslání. Tělo a energie. Rovnováha v životě osobním a pracovním. 

Stejně tak budete mít příležitost potkat se důvěrně se svou mystickou stránkou. 

Prohloubíte své spojení s tím, co vás přesahuje, co pro vás má cenné zdroje a vhledy pro váš každodenní život muže, partnera, otce, syna, spolu-tvůrce,.. 

Když bude dáno, potkáte se s přírodními bytostmi, silovými zvířaty, s průvodci, kteří často vnímají vaši cestu srdce. Vaši jedinečnou cestu duše. 

Podpořím vás, abyste mohli tato obnovená spojení prohlubovat ve svých všednodenních životech, i následně po semináři. V podpoře sebe, svých rodin a komunit. 

Budeme v panenské a divoké přírodě Novohradských hor. Se zázemím Retreat Centra Boží a s výbornou stravou. Spojíte se se svým srdcem, svým tělem, svou duší. Potkáte se s muži z České republiky, ze Slovenska, i z větších dálek, kteří prohlubují vědomí ve svých životech. 

Registrace a další informace v události: https://www.facebook.com/events/182578987971469/