„Jdi k podstatě. Pusť se balastu. Jednoduchost…“

Říká tichý hlas v mém srdci, když se ladím na blížící se šestidenní seminář Dotek Těla Dar Bytí.

Za poslední rok jsem k tomuto semináři řekl a napsal docela dost slov.

Tohle je pro mne událost, na kterou se chystám již řadu let a tak půl rok odložení kvůli karanténě nebyla zase tak dlouhá doba..

Tento seminář vyjadřuje jedno jediné slovo..

„Svoboda“

Protože svobodu vám nikdo nemůže vzít.

Bez ohledu na vnější okolnosti. Bez ohledu na jakákoliv vnější omezení.

Nikdo a nic vás nevlastní. Ani nemůže. Nikdo vás nemůže přimět k pocitu nesvobody. To děláme vždy jen my sami. Bez naší spolupráce to není možné.

Je to celé právě naopak.

Tyhle současné situace jsou dar.

Protože v situacích, kdy je nám omezeno to vnější……může konečně rozkvést to vnitřní. A to vnitřní je skutečnější, než okolní svět. To je v esenci všech duchovních nauk. To říkají všichni duchovní, realizovaní mistři.

A my…pokud už jsme měli dost utrpení…tak potřebujeme jít do zkušenosti…jít za slova.

Jen když jsme spojeni sami se sebou – a v hloubce sebe sama se poznáváme a prožíváme – pak můžeme být skutečně spojeni s okolním světem.

Člověk, který je odpojený od sebe, je odpojený od všeho. Nemůže skutečně prožívat v celistvosti.

Nemůže ani vidět, jak nádherný tenhle svět je.

Ne nadarmo se po celá tisíciletí naši předci uchylovali do ústraní, aby vyslyšeli volání své Duše. Nebo Átmanu. Různá slova pro to samé v hinduismu, či křesťanství a judaismu.

A je jedno, jestli jste se zrovna uchýlili do jeskyně, kláštera, na břeh řeky….a nebo do nějakého jiného typu karantény.

Je to vaše pravá a nezničitelná podstata, která vás volá.

Jen ve spojení s ní zažíváme svobodu.Nejsme našimi myšlenkami, emocemi, ani tělem.

Jsme tím, co všechny tyhle fenomény pozoruje. Nemůžeme být pozorovaným. Jsme pozorovatelem.

Nestačí to vědět. Je třeba to žít.

A o tom bude Dotek Těla Dar Bytí.

Bude o svobodě.

O svobodě, která tiše promlouvá.

O svobodě, která přesahuje protiklady.

O svobodě, která vede s velkou moudrostí.

O svobodě, kterou jsi ty sám. Ty sama.