Je přirozenou součástí lidské povahy, že hledáme nějaké magické zkratky. Tajný recept. Jedno uvědomění, které všechno změní. Tu nejlepší techniku. I proto jsou v této době tak populární ayahuasca, bufo alvarius, apod. A proto existuje mnoho silných technik, které nás obrací k sobě.

Všechny silné nástroje, ať už se jedná techniky, nebo substance jsou však silné pouze dočasně. Příroda to tak zařídila. Aby fungovaly silně nadále, je třeba zvyšovat dávky.. Nakonec si budou více brát, než nám budou dávat.

Nejrůznější techniky a substance jsou tady, aby nám ukázaly cestu, daly nám hluboký prožitek. Ukázaly nám vrchol hory. Mohou odkrýt závoj tajemna a dostat nás více k esenci bytí. Nadužívání čehokoliv má však přesně opačný efekt. Oddálí nás nakonec od sebe sama.

Zkušenost ze stovek osobních příběhů

Mohu si dovolit takto psát jen díky tomu, že jsem za ty roky nasbíral už nějakou osobní zkušenost a „pod rukama“ mi projdou každoročně stovky klientů, kteří se mnou sdílí své osobní cesty.

Vidím, jak se druzí dívají na svou cestu s odstupem času. Co je během let posouvalo. Vidím ve skupinách, kdo dostává zpětnou vazbu, že se „úplně změnil/a“. A kde si lidi spíš šeptají, že někdo zabředl… To vám bohužel do tváře málokdo řekne. Držte si kolem sebe přátele, kteří vám dají upřímnou zpětnou vazbu, když ji nejvíc potřebujete.

Dnes je všeho moc. V celé společnosti a ve spiritualitě a osobním rozvoji nevyjímaje. A nejvíc se nemění ti, kteří vymetli vše dostupné a užívali, co se dá.

Nejsem striktně proti ničemu. Vše je však o míře.

V životě mnoha z nás jsou experimentální období, která mají svou velkou hodnotu.

Je naprosto Ok jít načas do šíře, místo do hloubky. Dokonce to je někdy potřeba.

Dříve nebo později však stojí za to hloubit jednu studnu, abyste se dostali k vodě…k esenci.

To nejcennější, co máme, je přeci čas. A zdraví.

Tři důležité věci

Jsou tři věci, které vidím dnes jako klíčové v osobním rozvoji a spiritualitě. Tři věci, které jsou společné pro ty z vás, o kterých si pak druzí říkají „ty ses změnil/a k lepšímu“. Tři společné prvky těch, kteří našli cestu k sobě. Ke svému tělu. K prameni své tvořivosti..

1 Rozhodnutí

Tito lidé dokáží s poměrně velkou jasností určit moment, kdy se skutečně rozhodli. Rozhodli se, že se nespokojí s tím, jak žije většina společnosti. Rozhodli se rozkrýt svůj potenciál, své dary, i kdyby to znamenalo, že se budou muset potkat z očí do očí se svými strachy a starými bolestmi.

2 Pravidelnost

Nestačí se jednou rozhodnout. Je třeba své rozhodnutí potvrzovat každý den. Skrze drobná každodenní rozhodnutí. 😉Co budu dělat. S kým budu trávit svůj čas. Jak se budu chovat ke svému tělu.

Tvoříte v životě nové návyky, které podporují váš život. Vaši tvořivost, tělesnou energii, obohacující vztahy,.. A především rozvíjíte soucit, lásku a pochopení k sobě a druhým.

Klíčové je, pracovat se sebou terapeuticky. A mít prostor pro každodenní meditaci, obrat dovnitř. K sobě. Odhazujete staré vrstvy balastu. Je to vlastně taková cesta znovu-zrození.

3 Podpora

Dnes je víc a víc studií, které upozorňují na to, jak nás formuje prostředí, ve kterém se nacházíme. Součástí prostředí jsou i naše nejbližší, pracovní a přátelské vztahy. Stáváme se tím, čemu a komu se vystavujeme.

Když jste v prostředí, které vám neslouží… Většinu dne jste v prostředí, které vás uvnitř stahuje. Máte kolem sebe lidi, kteří jsou zabředlí a stahují vás dolů. Nechtějí se v životě pohnout, protože jim je v tom bahníčku dobře…. tak vám nepomůže ani ten nejlepší transformační seminář.

Potřebujete podporu krásného a přírodního prostředí. Podporu skupin a lidí, kteří sdílí podobné hodnoty jako vy. I pro terapeuty, kouče a léčitele je potřeba, aby měli své terapeuty, kouče a léčitele. Všichni čas od času potřebujeme podporu zvenku.

Jak to propojit, když nevíte, kde začít..

Nabízím i v letošním roce možnost přidat se do cyklu Nebe na Zemi. Ten propojuje všechny tři prvky výše a přidává pár dalších..

Roky jsem se zaměřoval na mnoho klientů…vloni jsem dal nejvíc energie, péče a podpory jedné skupině lidí, kteří se rozhodli pro změny.

Tato cesta se mi ukázala jako správná. Vím, že osobní rozvoj se těžko měří. Je to docela subjektivní věc. Přesto když jsem viděl některé lidi na začátku Nebe na Zemi a pak jsem je viděl na konci…vypadali mnozí jinak. Měli úplně jinou energii. Změnili prospěšně své vztahy. Rozjeli svou tvořivost, nejen ve fantazii, ale v realitě.

Pokud vás zajímají reference loňských účastníků, najdete je na odkaze níže..

Stále ještě máme místa. Příští březnové části Alchymie zdravých vztahů se můžete zúčastnit samostatně. A od dubna do listopadu již pojede cyklus s jednou skupinou účastníků. Tohle je neocenitelná investice do sebe sama.