Na seminářích pracujeme s tím, aby muži i ženy dokázali lépe naslouchat blízkým. Učíme se základy emoční inteligence. Pracujeme s osobními hranicemi. Rozvíjíme, jak komunikovat své potřeby bez obviňování. 

To je ale jen jedna úroveň ve vztazích, která bohužel nestačí k tomu, abychom žili vztahy autenticky, spokojeně, intimně a v lásce. 

Během let jsem poznal ženy i muže, kteří měli všechny tyhle dovednosti zvládnuté. Někteří to i učili. A přesto se jim vztahy nedařily, protože nebyli ochotni jít do hlubších příčin toho, proč se jim vztahy nedaří. Ty hlubší příčiny jsou skryté hluboko v nás samých a vychází z prostředí našich původních rodin. A dokonce i z energie našich rodů, která přechází z generace na generaci. 

Traumata, názory, celkové přístupy k životu, životní strategie, vztah k našemu tělu, vztahování se ke druhým, to vše se dědí. 

A pokud tohle odmítáme přijmout…. Když nejdeme k podstatě toho, proč se vztahujeme k sobě, ke druhým a k životu právě takto, tak se vzdáváme možnosti žít jinak. 

Opakujeme nevědomě to, co opakovali ti před námi. 

Někdy se stanou v našich životech události, které nám nedají na výběr a nám nezbývá, než se ve svých životech „probudit“ a přinést nějaké změny. 

Často si vzpomenu na slova C.G. Junga, který říkal: „Dokud neučiníte nevědomé vědomým, bude to řídit váš život a vy to budete nazývat svým osudem.“.

I když každá generace přináší něco nového, tak teprve vědomý život může přinést transformaci a hmatatelné změny do našich rodů. 

Ať už tě přivedlo ke čtení těchto řádků cokoliv, možná cítíš, že je tady něco, co může konečně „jít ven“. 

Jestli bylo něco dlouho skryté, často po řadu generací, a konečně to vyjde na světlo, je to často osvobození velké energie. Je to tak trochu jako procitnutí ze zakletí, které tady bylo tak dlouho, že už jsme si ani neuvědomovali, že je něco v nepořádku. Jen ty naplněné vztahy a radost ze života nějak chyběly…

Když „to“ konečně vyjde na povrch, tak my vidíme, že to nebylo celé špatné, něčemu to sloužilo, něco to vyrovnávalo. Vidíme a cítíme v souvislostech a to přináší svobodný prostor. 

Prostor a uzdravení pro nás i naše vztahy.