Některé venkovní rituály přináší něco nepopsatelného. Navždy zůstanou v srdcích těch, kteří se jich účastní. O víkendu se v Loutí uskutečnil Rituál Zrcadel a Bran, který si zaslouží uctít. 

Když přišel čas, po delší meditační a konstelační přípravě, uváděl jsem postupně muže a ženy do samotného rituálu. 

Pomalu jsme ~ vždy ve dvou ~ stoupali k přírodnímu háji, tvořenému ze dvou mohutných dubů, které ve své majestátnosti shlíží na celé údolí. 

Tyto stromy mají svůj vlastní chráněný prostor. Když přicházíte k nim a nasloucháte, všechno se uvnitř ztiší a vy jste ve spojení s moudrostí samotné existence. 

Jak jsme se přibližovali ke vstupní bráně, vlny energie procházely celým tělem. 

Někdy u žen a mužů dozrál vteřiny před začátkem záměr pro průchod rituálem. Jindy se člověkem rozlilo „děj se vůle boží“ & uvolňuji se s důvěrou do přítomnosti.. 

Nejprve jsme stoupali při svitu zapadajícího Slunce. Sluníčko postupně zapadlo za blízký kopec, vyšel veliký měsíc a dubový háj byl osvícený pochodněmi, které označovaly cestu samotným rituálem. 

dubový háj v Loutí

Pokračovali jsme až do půlnoci. 

V tom čase proběhlo mnoho dávání a přijímání. 

Často nečekanými způsoby, které jsou nám obvykle skryté do posledního momentu. 

Když si dovolíme vydat se na cestu do neznáma. 

Objevujeme hlubší dimenzi prožívání. 

Vděčnost.

Za sílu a moudrost přírody. 

Za to, že lidé se stále více otevírají sobě & životu. 

Za dar této práce.