Vnitřní plamen je tím jediným, co stále zůstává, když naše myšlenky a vnitřní obrazy, pocity a emoce, tělesné a smyslové vjemy proplouvají neustále kolem. Všichni máme okamžitou možnost spojit se s touto esencí sebe – v sobě. Bez technik a metod. Je to stav našeho uvědomění – ve kterém se můžeme uvolnit a se kterým můžeme zůstávat.


Je to tak samozřejmé a přirozené, že si toho přes všechny ty objekty světa většinou ani nevšimneme. A tak ve spojení s tím, kým ve skutečnosti jsme, zůstáváme jen chvíli a pak už zase jedeme na vlně toho, co se neustále proměňuje. Neustále směřujeme pozornost ve fascinaci vším, co se objevuje.


Zůstat v tomto uvědomění sebe déle…je pozvánkou pro klid, lásku a uvolnění, které mohou prostoupit celým naším tělem, myslí, srdcem.

Je to tak těžké, protože jsme my – bytosti akce – zapomněli, že by to mohlo být tak jednoduché..

Vnitřní Plamen