Svět je plný protikladů, které jsou obsaženy v sobě navzájem.

Nejkratší den v roce, den nejkratšího svitu Slunce nese příležitost rozsvítit zdroj, který s sebou máme neustále…bez ohledu na vnější podmínky.

Zdroj světla uvnitř.

Nabízí se příležitost sdílení, propojení, propuštění a započetí nového.

S podporou přírodní medicíny se vydáme každý na dobrodružnou, objevnou cestu. Každý sám za sebe a přesto spolu, propojeni ve svém záměru, v tomto podporujícím čase. Propojeni v touze vyjádřit energii svého těla, svého srdce skrze pohyb, skrze tanec.

Propojeni ve své opravdovosti. Tak, jak jsem, tak to je. Velká úleva dovolit si i v rámci větší skupiny a prostě BÝT. Dovolit si otevřít se ve své zranitelnosti a propustit dramata, která s námi byla po tak dlouhou dobu.. Propustit je tancem, hlasem, dechem.

Pak se otevírá to další..

Odevzdejme se s důvěrou plánu své duše. Ať je jakýkoliv. Když nevyslyšíme volání své duše, pak vše ostatní ztrácí svůj smysl. Bez esence je vše jen prázdným tvarem.

Nastal čas přivést do reality všedních dní to, co dlouho zůstávalo jen hezkými sny. Nastal čas, žít a tvořit nohama na Zemi to, o čem vám říkali, že je nereálné. Nemožné. Směšné.

Nastal čas pro outsidery, rebely, snílky, vynálezce,… Pro všechny, kteří se dlouho viděli na okraji a neviděli, co skutečně mohou přinášet na Zemi v tomto čase.

Můžeme inspirovat tím, že se vydáme s odvahou na neprobádaná území. Inspirovat nejprve u těch nejbližších, v našich rodinách a postupně rozšiřovat ten kruh. V souladu se svou energií, svým srdcem, svým tělem, i zdravým rozumem.

Sejdeme se o zimním Slunovratu 21. 12. Máme vhodné místo, čas i podporu okolní přírody. Vzdálenost nehraje roli, koordinujeme přespávání i dojíždění. Hlásíte se i zdaleka.

Jediné, co se počítá, je volání vaší Duše.