Jedním ze základních principů života je, že máme právo příslušnosti k rodině, ze které jsme vzešli.

Nikdo nás nemůže nadobro vyloučit, zapomenout, či odmítnout nám právo na naše místo v rodině. Existuje něco jako rodinné svědomí, které působí bez ohledu na čas a místo.

A všichni, kteří byli vyloučeni, nakonec zase najdou cestu zpátky. I kdyby k jejich vyloučení došlo před řadou generací.

Jak se to stane, že ti vyloučení najdou cestu zpět i po takové době?

Rodinné svědomí vždy vezme „do svých služeb“ nějakého nevinného potomka, aby zastupoval toho, kdo byl vyloučen: Vyloučený předek, který se zpronevěřil diktátu tehdejší doby, či komunity. Potracené dítě, o kterém se nemluví., Praprababička, která odmítla domluvený sňatek., atd.)

Nevinný potomek se pak chová jako tento vyloučený, často destruktivně ke svému okolí, nebo destruktivně k sobě (závislosti, sebezraňování,..). Vlastně upozorňuje na starou křivdu, aniž by si byl vědom, o co se jedná. Zapletení je častější, než se zdá.

Zapletení není domněnka, či filozofický koncept.

Zas a znova se to ukazuje prakticky a zkušenostně ve stovkách rodin, se kterými jsem měl možnost během let pracovat.

Ukazují to regrese, konstelace, i jakákoliv kvalitnější psychoterapie, či prožitková metoda, která jde do hlubších příčin.

Když je ten vyloučený opět přijatý do rodiny někým, kdo k rodině náleží, tak je vysvobozen i ten, kdo se zapletl.

Přestane se chovat pudově destruktivně. Již není na co ukazovat. Došlo k nápravě. Pocit uvolnění je všudypřítomný.

Byly obnoveny řády lásky..