Je mnoho cest. Je mnoho vnitřních pravd. Každý objevujeme svůj vlastní přístup ke svému životu. Nikdy nenajdeme dokonalý návod od někoho druhého, který by nám bez výhrad fungoval. Kdo kráčíte cestou seberozvoje a spirituality, tak víte, jak to je. Sbíráte jeden střípek tady, druhý tamhle.
Vše se odvíjí od konkrétní situace, konkrétního člověka. Naše vnímání reality je jen naše.


Každý vidíme, cítíme a vnímáme něco jiného…podle toho ze kterého místa se díváme.


Málokdy si uvědomujeme, jak velkou schopnost tvořit v sobě máme..
V každém z nás třímá obrovský potenciál. Neseme si v sobě nevyčerpatelný zdroj síly, lásky a moudrosti.


Každý z nás.


Nic na tom nemění, že jsme často odmala byli vychováváni k tomu, abychom se spokojili s malou vizí sebe sama. Nůžky se rozevírají. Mnoho lidí se dnes propadá až na dno. A mnoho lidí se probouzí a objevují a tvoří realitu, o které se jim donedávna ani nesnilo.


Nabízím vám a vaší duši hrací pole, které není svázané umělými omezeními. Zvu vás k tomu, abyste si dali podporu pro důležité životní změny. Abyste žili v esenci svého bytí. S laskavostí a přijetím k sobě. Ve svém vlastním tempu a s ohledem k vaší jedinečnosti.
Dovolte si rozkvést a transformovat sebe..


Rozvinul jsem celistvý přístup k seberozvoji, který respektuje vaši jedinečnou cestu.


Třeba již tento víkend… Co potřebujete do vaší životní skládačky, abyste mohli žít své Nebe na Zemi? Objevujte nové úhly pohledu pro radost a spokojenost v životě. To vše v lehkosti, hravosti a s podporou všech energetických center těla. Pracovat budeme skrze skupinové i individuální záměry a zakázky. Pro každého z vás je jedinečná cesta a tvoříte ji každým krokem a rozhodnutím.


Blíží se také jeden z každoročních, velkých rituálů – keltský Beltain (Čarodějnice). Vloni jeden z nejkrásnějších skupinových seminářů, o kterém mi klienti říkají, že doteď čerpají z darů, které ty dny přišly.


V neposlední řadě připravuji pro vás `online` podporu do vašich každodenních životů. Videa, webináře, vedené meditace, podpora návyků a články. Tvoříme skrze náš přístup k životu, vědomé žití a drobné, prospěšné návyky. To je to, co tak často chybí..podpora, abyste nově nabyté prožitky, poznatky, zkušenosti žili ve svých každodenních životech. Tak jak právě potřebujete.


A o tom je ten přiložený obrázek..


O možnosti vyzvednout na povrch to, co si v sobě nosíme skrze pravidelnou, celistvou, vnitřní práci. S podporou hlubokých, tisíciletých tradic a rituálů, které dávají tolik podpory těm, kteří mají otevřené dveře. O spojení s komunitou podobně naladěných lidí, kteří se vzájemně podporují, respektují vzájemně osobní cestu druhého. A sdílí to, co máme všichni společné..
Na konci tohoto roku se ohlédneme zpět a uvidíme, co všechno je možné.. 😉 Změnou sebe měníme celý svět.