Cyklus Esence Života začne v posledním lednovém týdnu. Rád bych tady formou seriálu popisoval konkrétní benefity, které tento formát společné, skupinové práce přináší. Vycházím jak ze své praxe a pohledu lektora, tak ze zpětných vazeb účastníků v čase konání cyklů, i s odstupem času.

— Vlastní (vnitřní) zdroje — 

„Když se extrémně vyčerpávám v nefunkčních vztazích, nemám energii své vztahy uzdravit.“

„Když dávám spoustu energie, času a prostoru práci, která mne nebaví, nemám energii, čas a prostor objevovat, co by mne vlastně bavilo, natož abych práci změnil.“ 

„Když jsem odpojen od svého těla, nepomůže dále hlavou analyzovat, co by tělu pomohlo. Dál se unavuji a necítím tělo.“

Vybudovat si energetickou kapacitu potřebuje čas a pravidelnou spolupráci. V Živé vodě se na cyklech schází natolik různorodá skupina mužů a žen, že to poskytuje velkou inspiraci. Jak v tom prospěšném, tak v tom, co už nedělat. 

Získat zpátky svůj čas, energii, celkově prostor pro změny, to vyžaduje nastavovat s druhými hranice a bavit se otevřeně o svých niterných potřebách. Spousta lidí tohle bez podpory „nedá“. 

Když máme hranice nastavené nezdravě, druzí to časem berou jako normál….a naši snahu o návrat ke zdravému nastavení hranic a potřeb berou jako osobní útok. Všemožně nás vyzkoušejí, jestli ty změny opravdu míníme vážně. 

Většina lidí bude raději hledat dočasná řešení, místo aby „řízli do živého“. Je přirozené, že se vyhýbáme konfliktu a nepříjemnostem. I za cenu radosti ze života. 

V cyklu budete mít mou podporu, abyste obnovili svou energii. Objevíte své vnitřní zdroje, ze kterých můžete čerpat v dalších letech svých životů.  

Budeme hodně pracovat konstelačně, meditativně, přes tělo. Umožní vám to pustit se zdravě kontroly a být ve větším souladu s každodenním životem.

Naučíte se vyjadřovat své potřeby, pocity…vaši esenci, vaše Já. Budete pracovat se svou energií způsobem, který bude uzdravující na více rovinách vašeho bytí. 

Vnitřním zdrojům účastnic a účastníků bych se v Esenci Života 2023 rád věnoval víc, než v předchozích cyklech. Jde to ruku v ruce s tím, co objevujeme s partnerkou v posledních letech ve svém osobním životě.

Budete mít nesmírnou podporu skupiny lidí, kteří prochází tím samým, čím procházíte také. Každý z vás ve svém životě. „Kulisy“ mohou být jiné, principy jsou však velmi podobné. 

S tím, jak rozvíjíme své vnitřní zdroje, tak zjišťujeme, co vlastně v současnosti ve svých životech nejvíc potřebujeme. Otevře se nová tvořivost a opravdovost jak v osobním, tak pracovním životě. 

Techniky a metody v cyklu jsou různorodé, vycházejí jak z konstelační, terapeutické, tak z koučinkové praxe. Když objevíte, co vám skutečně funguje, je to o vašem osobním rozhodnutí věnovat se tomu i ve svém všednodenním životě. 

Tento cyklus nekončí v neděli rozloučením ve skupině. A pak zase „rozptýlení“ za měsíc. Pokračuje další den…ve vašich osobních, životních situacích jdete „s kůží na trh“ a aktivně používáte, co jste prožili ve skupině. Pak to celé má smysl. 

Naučíte se dávat sami sobě prostor a rozvíjet své vlastní zdroje. S tím, jak poroste váš soucit, láska, vnitřní síla a pochopení souvislostí vašich životů, budete větším přínosem a podporou nejen sobě, ale i blízkým. A celé společnosti, která se právě nachází v čase hlubších změn. 

Vše k cyklu: http://www.orsag.info/akce/esence-zivota-cyklus-2023/ 

2. díl Vnitřní svoboda

3. díl Intimita ve vztahu