Prospěšné změny v životě se nedějí většinou velkými skoky, ale malými, každodenními krůčky. 

Je to vlastně stejný princip jako s dietami. Když uděláte drastické změny ve stravování, abyste shodili váhu, tak sice máte rychlé výsledky, ale není to většinou dlouhodobě udržitelné. Velký výkyv v jednom směru způsobí další velký výkyv v opačném směru a po čase máme stejnou váhu, na které jsme začínali. 

To, co funguje, jsou pozvolné změny životního stylu, které nejsou nijak násilné a tak mohou být trvalé. 

A to potřebuje náš čas a pozornost. 

Proto mi dává smysl kontinuální spolupráce s muži a ženami, s páry a rodinami. 

Zajímá mě, jak naše spolupráce funguje, jaké jsou praktické, konkrétní přínosy pro muže a ženy, ve vztazích, v profesích, v množství energie a dobrého pocitu ve svém těle. Trvalé prospěšné změny hlásí hlavně účastníci našich cyklů, se kterými pracujeme ve stálé skupině po řadu měsíců. 

V jejich zpětné vazbě zaznívá, že jedním z největších benefitů účasti v cyklu je pro ně vědomý život. 

Zažívají mnohem větší schopnost vidět svůj život v detailu i nadhledu. Jsou více přítomní. Vidí své vzorce chování a v reálném čase přináší postupné změny. Jsou méně reaktivní, mají mnohem větší pocit toho, jak si životy spolu-tvoří. Dokáží se uvolnit i do situací, ve kterých se jim to v minulosti nedařilo.

Proto jsme se letos s manželkou Ivou rozhodli, že Cyklus Esence Vztahu bude probíhat po dobu devíti měsíců. To je nejdelší cyklus od roku 2019. 

Tento cyklus má potenciál od základu prospěšně harmonizovat váš současný život. Nejen ve vašich vztazích, ale i ve všech dalších oblastech vašeho života. Poznáte sami sebe na té nejhlubší úrovni a najdete cestu k přijetí sebe sama ve své celistvosti. Témata cyklu jsou poskládána tak, aby do sebe vše zapadlo jako dílky ucelené skládačky. Je to pozvání k vědomému životu v každodennosti. 

Více k cyklu, pro který se právě dává dohromady skupina mužů a žen, tady: 

https://www.rudolforsag.cz/cyklus-esence-vztahu/