Bez ohledu na vnější podmínky

Na fyzické, mentální a emocionální úrovni to stále mohou být náročné dny. A intuitivně – uvnitř – stále více převládá pocit, že vše se děje, jak má. Ohlazuje nás to letos jako kameny v řece a ten proces dál a dál pokračuje. Víc a víc nás to nutí do toho,...

Konec Sebe-uvěznění

Když se dokonale chráníme, nikdy nemůžeme vyrůst. Dnes už se nepotřebujeme (ve většině částí světa) chránit před tím, že nám někdo fyzicky ublíží. A tak ta nejstarší část našeho mozku chrání se stejnou vervou naši (uměle vytvořenou) osobnost, naše zranitelné city a...

Změny nabírají na rychlosti a intenzitě

Neochvějně věřím, že současné okolnosti povedou k vnitřní transformaci mnoha lidí a komunit. Povedou k dalekosáhlým změnám, které se projeví na úrovni celé společnosti. Někdy je to bolestný proces, ale tu bolest prožívá především naše osobnost – naše ego –...

Kdo jsi

Dokud věříš, že jsi jen toto tělo, emoce a myšlenky, tak jsi v zajetí té největší iluze. Jsi v zajetí svého pocitu oddělenosti od ostatních. Jsi v zajetí osobnosti, která byla uměle vytvořená. To nevyhnutelně živí tvé strachy a tužby. A lpění na tom, co beztak pomine....

Tvořím Svůj Život

Je celostní online cyklus v čase změn, který proběhne od 11.11. do zimního slunovratu 21.12. Po téměř deseti letech individuální a seminářové práce s muži a ženami přenáším ta největší uvědomění, zkušenosti a univerzální poznatky i do online formy. Díky tomu mohu...