Smysl současného dění

My lidé se nerozvíjíme v komfortní zóně. Komfort je stagnace a nakonec vede k úpadku jednotlivců a civilizací. Na moje semináře nechodí lidé, kteří jsou v komfortní zóně. Chodí na ně ti, kteří ze svého komfortu byli okolnostmi vytrženi. Například svou partnerskou, zdravotní, psychickou, či finanční situací.

Nedokázali si poradit s tím, co se dělo venku a tak se nakonec obrátili pro řešení dovnitř. Jejich životní situace je přivedla k sobě. Našli hluboký smysl v tom, proč se stalo, co se stalo.

Stejně jako Viktor Frankl v koncentračním táboře ve druhé světové válce.

Objevil, že mu mohou vzít na vnější úrovni vše, ale jeho vnitřní postoj mu nikdy nevezmou. Našel smysl v tom všem a to mu pomohlo přežít. Dokázal říct „Ano“ životu i v těch nejnáročnějších podmínkách.. A tak inspiroval spoustu lidí. Foto níže.. 😉

Současná globální situace vytrhává z komfortu miliony a miliony lidí po celém světě. Než začala pandemie, řada lidí se obávala kvůli ekologickým dopadům na naši planetu. Aby toho nebylo málo, ekonomové hrozí recesí. Řada lidí už teď nemá práci a příjmy. Nemohou najednou utéct ani před dlouhodobě neřešenými partnerskými záležitostmi. Média přikládají ještě pod kotlem. Všude jsou spousty konspiračních teorií, které nás jen odvádí od podstaty a „rozjíždí“ hlavy, když si na nich ujedeme..

Být dlouhodobě vystaven/a strachu poškozuje psychiku, oslabuje imunitu a přináší psychosomatické problémy. I s tím vším, co se děje, není většina lidí – právě teď – v život ohrožující situaci. Mohli by se uvolnit, ale to jim hlavy nedovolí, protože řeší, co bylo a co bude.. Je to návyk jako každý jiný.

Smysl současného dění

Je v tom, abychom jako jednotlivci i společnosti změnili svůj dosavadní kurz.

Z naší primární orientace na svět venku.

Na (dnes již chorobnou) mysl.
Na konzum.
Na výkon a růst.

Smysl to dlouhodobě nepřineslo. Spíš nás to vedlo k zániku.

Smysl je nejspíš někde jinde..

Život na Zemi prochází evolucí, často až když je zatlačen do kouta – narazí na své limity.

Podívejte se na borovici na strmém skalisku. Najde si živiny v nehostinných podmínkách, hospodaří se svými zdroji, přizpůsobí svůj tvar a distribuci živin tak, aby mohla přežít.

Časem tak vznikají nové, odolnější druhy.

My lidé jsme dlouho hledali venku. Ale venku odpověď není. Pracoval jsem během let se spoustou bohatých, zdravých a krásných lidí, kteří měli prakticky všechno, co si mohli přát..

Byli šťastnější?
Nikoliv.

Byli často dost v háji. Něco jim velmi chybělo a nevěděli co. Ta nekomfortní situace je však dohnala k tomu, aby objevili sami sebe. Vnitřně se osvobodili. Našli lásku v sobě sama. Začali si víc vážit života a obyčejných maličkostí.. Propustili své staré bolesti..

Je jedno, jestli jste bohatý, či chudý. Tak jako tak narážíte na své vnitřní limity, které jdou ve vašich rodech zpátky řadu generací.

Vaše limity se promítají do všeho, co tvoříte: do těla, do vztahů, do celkového životního prožívání. Dříve nebo později vás tyto limity omezí natolik, že potřebujete začít s vnitřní prací.

(A nebo to vzdáte, mnoho lidí nevěří ve změnu..)

V každém z nás je To, co limity nemá. Má to mnoho názvů, ale stále je to to samé…

Vědomí.
Zdroj.
Vnitřní Božská Esence.
Bytí.
Jiskra Života.

V životě máme svou osobnost, své role, tohle tělo. Nabalili jsme za životy spoustu balastu, který nám teď brání uvidět, kdo skutečně jsme. Držíme se blbostí a unikají nám ty největší „klenoty“ bytí tady na Zemi.

Naštěstí dříve nebo později přijdou životní situace, které nám nabízí příležitost ten balast „pustit“. Jako třeba teď.

Naše skutečná esence je ničím neomezené Vědomí. Není to teorie. Kdo meditujete, dobře to z osobní zkušenosti znáte. Ten pocit vnitřní expanze, uvolnění a radosti bez příčiny..

I proto řada lidí dnes používá psychotropní látky, protože je na krátký čas dostávají do „spojení“.. Nemusíme však být závislí na substancích. K tomuto – k sobě – máme přístup všichni bez rozdílu..

Lidé svou esenci – své vědomí zažívají naplno i v mezních situacích. V posledním Respektu je teď krásný článek o tom, jak tyto záblesky vědomí zažívaly obyvatelé Londýna při bombardování Němci. V té bezvýchodné situaci našli sami sebe a spolu s tím zažili nepochopitelné pocity klidu a štěstí. (Článek tady odemknu za pár dní, až to Respekt umožní..)

Extrémní situace obnaží naše jádro. Zbaví nás našeho brnění, našich bezpečných slupek, které však brání prožívat život naplno.

A i když to je mnohdy bolestivý proces…tak vede k vnitřní svobodě.

Ke klidu a míru uvnitř sebe sama bez ohledu na větší podmínky. Je to spojení se svou přirozeností, které můžeme nadále kultivovat a prohlubovat. To je o každodennosti.

Mnozí lidé, kteří si prošli útrapami druhé světové války žili do vysokého věku. Protože si začali vážit svých životů a našli tvořivý smysl v tom, co se jim stalo..

Něco podobného se nám nabízí teď také.

Potřebujeme projít evolucí vědomí jako jednotlivci i celé lidstvo. Naše vnější jistoty jsou nám odebírány jedna po druhé. Je to jako šlapat v pohyblivém písku. A bude to pravděpodobně pokračovat.

Je to příležitost pro lidstvo.

Je teď třeba dělat kroky venku, pomáhat si navzájem, podporovat se, kde můžeme. Hledat to, co nás spojuje, místo rozděluje. Mít soucit a rozvíjet laskavost i v náročných podmínkách.

Kvalita našeho konání však vždy přímo odpovídá kvalitě našeho vědomí – našeho bytí. To je něco, na čem se shodovali mystici ze všech spirituálních tradic napříč tisíciletími. To neviditelné je důležitější, než to viditelné..dává tomu esenci.

Tam venku se vše obrátí v prach..

Jediná pevná „skála“, o kterou se můžeme opřít…je to neměnné a nezničitelné uvnitř nás..

Úžasný zdroj pro náš každodenní život máme v sobě.

A žádná slova To ani zdaleka nepopisují a nevystihují…

V příštím článku se chci víc zaměřit na to, co můžeme jako jednotlivci konkrétně dělat pro navýšení své úrovně vědomí. A tak i svého zdraví, kvality vztahů a efektivního hospodaření se svými zdroji.

Život v čase změn

Vzhledem k současné situaci chci nadále nabízet více obsahu zdarma. Bude více článků, které budou podporou pro práci s vědomím, psychikou, imunitou a každodenními návyky. Prostě pro tuto dobu. Brzy vypustím i termín slíbené online meditace, která bude naživo tady na fb.

A taky bude Podcast v časech změn, kde budou nejen články namluvené do audia, ale i další obsah, který půjde ven jen tímto formátem. 😉 Budou to skromné začátky, ale chci postupně tento formát rozvíjet a zlepšovat. <3

(Nejen) Vy kdo jste OSVČ tak jistě také hledáte, jak pokrýt měsíční náklady, platbu zdravotního a sociálního, a dalších splátek. Mám to v tomto podobně, rodinné příjmy nám s Ivou šly ze 100 procent na 0 procent, protože většina společné práce byly fyzické semináře. Měsíce jsme připravovali události, které se ruší, nebo budou pravděpodobně odloženy.

Rozhodl jsem se tedy nabídnout vám opět individuální konzultace, kde došlo k pěknému snížení ceny. Za předchozích 10 let jsem individuálně pracoval se stovkami klientů ročně. Mnoho z té práce probíhalo i online a tak mám s touto formou dostatek zkušeností. Věřím, že vás mohu podpořit z místa, kde se právě nacházíte v této složité době.

Všechny termíny se budou postupně objevovat tady na webu pod kalendářem akcí.

Připravím taky další online aktivity, které by fungovaly za menší paušální částku, nebo formou dobrovolné platby.

Tajemství mystika pro tuto dobu

Jiddu Krishnamurti nevěřil v lidi, kteří se označovali za guru. Sám byl jedním z osvícených mystiků dvacátého století. A opakovaně nabádal své posluchače, aby místo poslouchání spirituálních přednášek raději praktikovali..

Při jedné vzácné příležitosti, na sklonku svého života, se zeptal svých posluchačů..

„Do you want to know what my secret is?“
„Chtěli byste vědět, co je moje tajemství?“

Jiddu málokdy volil tuto osobní formu a posluchači okamžitě zpozorněli v očekávání. Prostorem to údajně jen zašumělo..

Pak Jiddu tichým a jemným hlasem odpověděl..

„You see, I do not mind what happens.“
„Chápejte, nevadí mi, co se stane.“

Neřekl “ I do not care what happens.“ Neřekl „Je mi jedno, co se stane.“

Není to rezignace. Není to odevzdanost člověka, který se zklamal životem.

Je to bdělé uvolnění tady a teď. Důvěra v existenci. Vědomí nezničitelné podstaty, která je nám všem vlastní..

Tohle je vlastně definice štěstí. Definice osvíceného člověka.

Osvícení není něčím nedosažitelným. Všichni máme své osvícené momenty..

Můžete mít hluboký soucit se vším životem, být přítomní a přijímat realitu tak, jak je. Tím se uvolníte v přítomnosti. Můžete dělat nadále reálné kroky, abyste zlepšili svou životní situaci, pokud to tak cítíte a právě potřebujete. Prohlédli jste však hru.

S tím zmizí spousta utrpení, protože většina utrpení je způsobena naším vnitřním bojem. A nereálnými představami, které se váží k minulosti a budoucnosti.

Jsou zdokumentovány případy lidí, kteří navýšili svou úroveň vědomí natolik, že se uzdravili z nevyléčitelných nemocí a úrazů. (viz Joe Dispenza, Anita Moorjani, Clemens Kuby).

Joe Dispenza (Heal Summit právě teď online..) popisuje situace u sledovaných pacientů, kterým se povedlo navýšit s pomocí meditace své vědomí a pochopit souvislosti ve svém životě. Odpoutali se do jisté míry ze sevření své podmíněné osobnosti..

Jiddu Krishnamurti

A přijali svou nemoc natolik, že se jí již nechtěli zbavit. A to byl klíčový uzdravující moment.. To je paradox.

Neříkám, že každý se může uzdravit z čehokoliv. Kdoví, co kdo máme vepsáno ve svém osudu a co si zde přeje prožít naše duše.. Mám pokoru k souvislostem, které přesahují naše omezené lidské chápání.

A přesto..

Devadesát procent našich strachů se nikdy nenaplní a přesto udržují tolik lidí v permanentním stresu, který si již ani neuvědomují. Jsou však naprosto reálné pro naše tělo a to se pak hroutí pod nemocemi. Často pozvolna a plíživě.

Když je naše minulost bolestná, je to proto, že jsme si nedali čas pochopit, proč se dělo, co se dělo. A tím se své minulosti držíme.

Žijeme ve svobodné společnosti a máme víc možností, než kdy předtím. Jsme však svobodnější a šťastnější?

Neumíme si skutečně vzít a užít, co je venku, když nejsme současně ve spojení s tím, co je hluboko uvnitř. Vnější věci štěstí dlouhodobě nepřináší. Přináší je spojení s vnitřní esencí..

Klíčem k vnitřní svobodě je meditace a vědomé bytí, ať jsme zrovna kdekoliv.

Tato doba nás vede zpátky k sobě sama.

Tím, že nám omezila životní prostor „tam venku“.

Přišla příležitost pro otočení pozornosti dovnitř..

Je to individuální, i celospolečenská událost. Stejně jako mnozí další se připojím brzy s meditační podporou. Těším se na viděnou online. 

Když přijdou náročné lekce

Tak vnitřní odpor nepomůže.

Na vnější úrovni je třeba dělat nutné kroky. Být v kontaktu s blízkými. Dbát na svou energii. Propustit zbytečnosti a zaměřit se na to podstatné. Spolupracovat. Uvolnit si ruce, abychom mohli lépe reagovat na probíhající změny.

Je to o každodenních zvycích.

Čas se sebou. V přírodě. V meditaci a józe. S oblíbenou hudbou. V objetí s partnerem. V upřímném zájmu o druhé. Ve tvoření něčeho smysluplného.

To podpoří vaše uvolnění a bdělost. Pak může vaše intuice proudit a povede vás..

Až dnes chápu, proč jsem měl už vloni stopku naplánovat zimní dovolenou v zahraničí a nepustilo nás to ani do plánování cest v létě..

Nemusíte vědět proč. Stačí respektovat ten vnitřní pocit.

Je dobré být v těchto časech dostatečně informován. Vše je však otázka míry. Když si nemůžete pomoci a ujíždíte si ve velkém na tom nekonečném proudu informací, tak to přehluší vaši kapacitu slyšet a vnímat to, co je skutečně podstatné.

Stejně tak je třeba nastavit si zdravě hranice s blízkými, pokud dmýchají emoce, paniku a negativitu. Tím, že se k nim přidáte, jim nepomůžete. Jen ztratíte energii. Pokud byl kdy čas pracovat s osobními hranicemi, je to právě teď.

Nemusíte s druhými tancovat tanec, který nic nepřináší..

Staňte se sami ostrovem klidu a jděte příkladem druhým.

Tahle situace nás vede k tomu, abychom se vrátili k sobě. Ke svým rodinám. K tady a teď. Je to příležitost, které můžete jít naproti.

Můžete propustit vnitřní rezistenci. To není rezignace. To je otevřená náruč bdělosti a vnitřnímu vedení. Pak máte k dispozici více zdrojů.

Právě teď jsme všichni součástí globálního rozvojového semináře.

Přeji nám všem, abychom situací ve zdraví a vzájemné sounáležitosti vědomě prošli.

Klíč pro život v následujících letech

„Není to ten nejsilnější, kdo přežije, ani ten nejinteligentnější, ale ten, kdo se dokáže nejlépe přizpůsobit změnám.“ Charles Darwin

Síla a inteligence jsou těžce přeceňovány. Schopnost pružně reagovat na změny prostředí je mnohem důležitější. Tohle se bude v blízké budoucnosti potvrzovat stále více..

Kdo se dokáže nejlépe přizpůsobovat změnám venku? Jen ten, kdo je schopen měnit se uvnitř..

To je vrcholná disciplína.

Nemluvím o změnách hodnot, které jsou nadčasové.: Rodina. Přirozené cykly růstu a odpočinku. Transparentnost a čestnost. Poctivá práce. Úcta ke starším, moudrým a zkušeným..

Naše prostředí se mění stále rychleji.

Technologie a provázanost celého světa způsobují, že svými nákupními rozhodnutími ovlivňujeme přírodu a běžné lidi tisíce kilometrů daleko.

Ať už mám na stole brazilský steak, nebo jím pětkrát týdně avokádo (viz dokument Rotten na Netflixu), tak mám jako spotřebitel zodpovědnost..

Nemám pocit, že život je o striktních omezeních. Tak či onak. Je však o uvážlivém zacházení s omezenými zdroji a o vědomém přístupu.

Změny klimatu nabírají stále větší rychlost a ovlivňují život na všech kontinentech.

Globální ekonomický model je dlouhodobě neudržitelný.

Při narůstajícím počtu obyvatel Země budou pandemie více časté..

Příroda má totiž samoregulační schopnost.

Přiroda je větší, než my.

Společnost se v podstatě polarizuje na dva hlavní proudy. Na ty, kteří se zuby nehty brání probíhajícím změnám a obhajují status quo, který je však dlouhodobě neudržitelný.

A na ty, kteří jdou smysluplným a nevyhnutelným změnám vstříc.

Současní politici využívají strachu prvního proudu a těší se tak dočasně popularitě. Až se ukáže, že nenabízí skutečná řešení, bude muset přijít nový typ lídrů. A větší váha za stav společnosti bude na každém z nás..

Následující roky ukáží.

Nejen naši vůli ke změně, ale také kvalitu našich vztahů, hodnot, komunit a spolupráce.

Osobní rozvoj v časech lokálních a globálních změn je prakticky nevyhnutelný..

Můžete (téměř) cokoliv

Možná byste rádi byli štíhlí, zdraví a plní energie. Jste sami a chcete to změnit. Možná jste v omezujícím vztahu bez lásky. Třeba byste se rádi slušně živili prací, která vás baví, rozvíjí a naplňuje.

Skutečná (trvalá) změna v nejdůležitějších oblastech života je proces. Není výsledkem jednorázové aktivity. Do místa, kde jste právě teď – tělesně, vztahově, pracovně – vedl nějaký postupný proces.. Mnohdy řadu let.

Když uděláte v životě zásadnější změnu, je to krásná věc. Dostáváte se více do spojení se životem.. Je to euforie, pocit síly a spojení s Tvůrcem v sobě. Jste za svou komfortní zónou, ale je to prostě boží.

Udržet ve svém životě změny dlouhodobě.. Zakořenit je trvale do života.. To je však ještě další level.

Jakákoliv větší změna je na začátku, mnohdy několik měsíců, náročná na energii a pozornost. Nějaký čas si bude více brát, než dávat.

21 dní pro změnu životních návyků je marketingová formulka. Počítejte s tím, že skutečné změny potřebují spíše dva měsíce. Pak budou skutečně životaschopné a nebudou vyžadovat konstantní péči..

V prvních dnech změny čerpáte z motivace, zásob vůle a z výše popsané počáteční euforie.. Po čase však často přichází vnitřní krize.. Říkáte si, jestli vám to za to vlastně stojí.. Vaše hlava začíná racionalizovat. Vaši přátelé a členové rodiny, kteří změnami v životě neprochází vám dávají dotazy typu: „Stojí ti to za to?“. „Že se na to nevyprdneš, akorát se tady trápíš.“

Vaše změna ohrožuje komfortní zónu vašich nejbližších..

Změna je prostě někdy nepříjemný proces, který přináší plody až po čase.

Skutečné změny se daří těm, kteří se na ně umějí dopředu připravit. To současně pomáhá, abyste změny ve svých životech dotáhli. A změny se pak staly trvalou součástí vašich dnů, aniž byste o nich jako o změnách uvažovali..

Stojí za to připomenout si pár základních zásad v procesu osobních změn.:

Dejte si skutečně čas jít do své vnitřní motivace. Proč právě tohle chcete? Je to vaše, nebo to chce ve skutečnosti někdo jiný (rodič, partner, vzor, lektor, mentor, kamarádi..).

Žádná změna dlouhodobě neobstojí, když nepochází zevnitř vás..

Existují metody, které respektují vaši individualitu. A podpoří vás, abyste zjistili, co je skutečně „vaše“. (např. konstelace)

Nezavádějte více velkých změn naráz. Protože máte omezené zásoby energie, času, pozornosti, vůle… Mnohem důležitější je, aby ty změny byly trvalé a smysluplné. Zvolte jednu, dotáhněte ji, pak další,..

Uvědomte si, že trvalé změny jsou o trvalých změnách životního stylu. Nejsou to dočasné kroky. Určitě víte, že diety nefungují, dlouhodobé změny ve stravování ano.

Vytvořte si podmínky a prostředí, které vaše změny bude podporovat. Tohle většina lidí podceňuje. I když nemáte vyhovující prostředí, tak skrze malé detaily můžete svou změnu podpořit. Začněte v malém a postupně rozšiřujte. Využijte každou příležitost upravit si podmínky, aby vaše změna mohla probíhat plynuleji a snadněji.

A hlavně se propojte s lidmi, kteří si něčím podobným prošli. Nebo prochází v současnosti. Mezilidská podpora je naprosto klíčová. Když budete jen ve spojení s lidmi, kteří vlastně nechtějí, abyste uspěli, nebo jsou lhostejní, tak výrazně snižujete své šance pro změnu..

Připravte se na to, že z nastoupené změny vypadnete. Co se stane pak? Strašlivě se odsoudíte a celé to zahodíte? Nebo se poučíte z chyb a jedete dál?

Skutečně si přehrajte scénáře, které jsou pro vás nepříjemné a kroky, které uděláte, když se tyto scénáře naplní.. Je to pakárna, ale má to smysl. K procesu změn patří dělat chyby.

Život je příliš krátký. Žijte jej v souladu se svým srdcem, svou duší. Věřte, že změnit se dá cokoliv.

Je to jen otázka vhodné přípravy, podpory a trpělivosti.

Psychologie změny je můj denní chleba již řadu let. V osobním i profesním životě. Jako lektor, kouč a terapeut jsem vytvořil cyklus Nebe na Zemi 2020 pro podporu vašich letošních změn. Je to celostní cyklus seminářů, který vás podpoří, ať už potřebujete ve svých životech cokoliv. Nebudete na to sami.

Budete mít podporu, vhodné prostředí a nástroje pro změny ve svých životech. Začínáme tento víkend vztahovým seminářem Alchymie zdravých vztahů. Přidat se můžete i od dubna. Vše k cyklu a jednotlivým částem je v kalendáři akcí pod Nebe na Zemi. Tam najdete i reference účastníků z loňska..

malé uvědomění

Dobrý spisovatel je nejprve dobrý čtenář.

Dobrý řečník je nejprve dobrý posluchač.

Skutečná hodnota není ve slovech, ale v tom, co je mezi / pod slovy.

Co tím ten člověk chtěl sdělit / předat?

V čem je osobní zkušenost?

Co si z toho mohu vzít pro svou vlastní tvorbu?

Když ve velkém konzumujeme obsah – a to je dnes typické – tak neodhalíme ty skutečné diamanty.

Je lepší vybírat si opravdu kvalitní zdroje a přijímat je po malých kouskách. (Více je méně.)

Propustit strach, že nám někde něco unikne.

Důvěřovat intuici.

Poslouchat signály.

Dát si čas.

Dělat pauzy.

Nechat to působit v sobě.

Něco z té inspirace sami vytvořit.

Nejdůležitější uvědomění

Kdo nepřijal svou matku a svého otce, nemůže přijmout ani svou partnerku, svého partnera. Stejný vztah, který jsme měli ke svým rodičům se zrcadlí v našem partnerském vztahu a dalších vztazích.

„Proč nám to zase říká?“

Tohle chtějí lidé na seminářích slyšet ze všeho nejméně. Není cesta kolem. Není žádný trik. Nejde to obejít..

Jistě. Můžete ulítnout, nebo vlastně nežít. Ale to je jen dočasné řešení. 🙂

Cesta k radosti ve vztazích vede skrze pochopení, odpuštění a přijetí směrem k našim rodičům. Ať byli, jací byli..

Není to z mé hlavy, není to načtené. Jestli jsem něco viděl v praxi opakovat stále dokola, je to právě toto. Ve stovkách konstelací, terapií, skupinových setkání..

Se změnou vztahu k rodičům se okamžitě mění i naše současné partnerské, přátelské a pracovní vztahy. Ćím dříve si tohle uvědomíme – a uděláme postupně vnitřní práci – tím dříve se můžeme těšit z větší lásky, harmonie, intimity a hlubšího porozumění ve vztazích.

Vím, že mnozí tohle víte…a to je přesně ta past, ta klička.

Vědět nestačí, jděte do prožitku, terapie, do vnitřní jasnosti a dovolte si skutečně dotáhnout jisté záležitosti, které pro vás byly dlouho tak zraňující…

Je také příliš mnoho těch, kteří začnou a pak se nechají zlákat něčím blyštivým kdesi jinde.. Místo aby se v té své rozkopané studni dostali až k vodě..

Život běží..

Pokud byste se někdo rádi dali do práce už o tomto víkendu, tak vás zvu na konstelace 29.2., jsou tak 2 volná místa na konstelaci. Je možno přijít i bez vlastního záměru, či zakázky za poloviční lektorné. Další možností pracovat s rodinnými tématy je seminář Rodina a Já o jarní rovnodennosti.

Pro ty, kteří jste se rozhodli dát skutečně prioritu sobě však doporučuji cyklus Nebe na Zemi 2020. Tahle investice se vám vrátí mnohonásobně. <3 Všechny registrace jsou pod kalendářem akcí.

Cítit se svobodně ve vztahu / Cesta ke zralosti

Vztah je práce. Vnitřní. Společná. Každodenní.

Vztah je zahrada, která vyžaduje pravidelnou péči.

Protože si tolik věcí žádá dnes naši pozornost, tak tohle zapomínáme.

Zapomínáme, že to nejdůležitější, vedle času a zdraví, jsou naše vztahy. Málokdo chce investovat do svých vztahů. Spousta lidí si raději zajde na kosmetiku, šetří na luxusní dovolenou, nebo na nové auto. Staráme se více o své zevnějšky a své věci. A platíme vysokou cenu.

Vztahový seminář? Konstelace? „Ne, díky.“ 😉 Přitom ve vztazích žijeme každý den. Podle průzkumů mají největší vliv na naši psychiku a v konečném důsledku na naše zdraví.

Mnoho lidí začíná řešit své vztahy, až když jsou v krizi. Když je vaše „zahrada“ totálně vyprahlá a plná kamení a plevele, tak už může být pozdě. Dobrý terapeut pozná, když už je pozdě i na partnerskou terapii.

Někdy prostě už není na čem stavět. Když jste si navzájem nasekali spoustu zranění svou necitlivostí a nezájmem, tak může být konec. I když se předstírá opak. Třeba kvůli dětem. (To je pro děti to nejhorší..)

A nebo to dá hodně a hodně práce najít zase společnou cestu..

Jsem zastáncem zdravých vztahových návyků. S partnerkou jsme měli štěstí na dobré učitele – terapeuty, lektory, kouče a léčitele – už v začátcích našeho vztahu.

Poznali jsme se jako dva nadšenci do osobního rozvoje. 🙂 Do mé ženy bych to tehdy „na první dobrou“ neřekl. Tak mne překvapila.. Díky tomu jsme rozvinuli společné vztahové návyky, které nám slouží dosud.

Co nám ve vztahu funguje?

Po celých 12 let společného žití si udržujeme naprosto otevřenou komunikaci. O všem. Díky tomu nám to klape po intimní stránce lépe, než před 10 lety a už tehdy to bylo dost dobré. 🙂

Sdílíme úplně vše i v materiální rovině, aniž bychom řešili, kdo má víc, nebo míň. Podporujeme se navzájem tak, aby mohla zrát naše poslání tady na Zemi. Tahle podpora někdy znamená, že se navzájem dostáváme těžce mimo komfortní zónu…

Neumíme si však představit, že bychom si něco, co je tak důležité pro druhého, zakazovali. Respektujeme se jako dvě svobodné bytosti. Může to tak být, protože tu svobodu nezneužíváme. Víme, že co dáme do světa, to se nám vrátí zpátky. Je to životní princip. V dobrém i špatném.

Postupně během let jsme se učili, dělali jsme spoustu chyb, navzájem si chtě nechtě otevírali stará zranění…ale vždy jsme si dali čas naslouchat druhému. A měli jsme vůli ke změně.. Pracujeme na sobě stále a navzájem se inspirujeme.

Mám celkem jasnou představu, kde bychom byli, kdybychom tu zahradu neudržovali… Pravděpodobně bychom spolu nebyli. Oba jsme si z našich rodin a rodů nesli celkem těžké „batůžky“. V našich rodinách se vztahy moc žít neuměly.

A dnes cítím ohromnou vděčnost.. Tohle je neocenitelné. Investovat do vztahu k sobě, do vztahů k nejbližším. V ženě mám partnerku, milenku, přítelkyni, spolupracovnici. S každým rokem všechny ty roviny zrají..

Stojí to za to. Dávat pravidelně čas, energii, pozornost, své srdce tomu, co je nejdůležitější..

Uvědomuji si, že nejsou žádné záruky. Nic vnějšího ve světě nemá nekonečné trvání. O vztazích to platí stejně jako o všem ostatním. Nevíme, co bude zítra. A přesto se tahle „práce“ na vztahové zahradě vyplatí víc, než cokoliv jiného. Žít vztahy upřímně a vědomě…tím nevyhnutelně děláte i práci vnitřní.

Vztahy jsou zrcadlem..

Vztah není něčím, co vás má naplňovat. Vaší největší radostí je, když s druhými sdílíte svou vnitřní hojnost, tvořivost, energii…

Když víte, že spolu můžete s klidem, láskou a vnitřně naplněni zestárnout.. To je zralost. To je svoboda bez podmínek..

První kontakt s vámi

Někteří si chtějí (bezpečně) okouknout můj způsob práce, než ke mně přijdou se svým osobním tématem, či na větší seminář. 🙂 Nedivím se vám.

Jaké jsou možnosti? Pokud byste se rádi potkali naživo, doporučuji vám celodenní konstelace v Pardubicích. Na ty je totiž možno se přihlásit (za poloviční cenu) jako divák.

Je pak jen na vás, jestli se účastníte konstelací ostatních. Můžete opravdu jen přihlížet. To je celkem zážitek, když jste na konstelacích poprvé.

Během konstelačního dne se věnujeme celé škále témat – vztahy, psychika, práce, finance, rozhodování,.. Jako diváci si odnášíte mnohá praktická uvědomění a prožitky pro své životy.

Jednodenní konstelace mám v pravidelné frekvenci po celý rok, všechny termíny jsou tady: http://www.rudolforsag.cz/prehled-vsech-akci/

Články

Pokud rádi čtete, tak další způsob prvotního seznámení je můj blog. Tam pravidelně přidávám články. Poslední půlrok tak 10 článků měsíčně, které vychází z životní a klientské praxe. Přináší nové úhly pohledu na prožívání. Jdou do celkem velké otevřenosti.

Blog: http://www.rudolforsag.cz/blog-clanky/

Audio

Pokud raději posloucháte… Tak v brzké době se chystám rozjet podcast – audioverzi nejlepších článků. Ty si pak můžete užít prakticky kdekoliv.

Na závěr mám dotaz na vás..

Webináře! Měli byste o ně zájem? (Pište do komentářů..)

Možná nevíte, co to vlastně je?

Webináře jsou online setkávání, která probíhají přes Facebook, YouTube, či další platformy. Setkáváme se ze svých domovů. Je to poměrně jednoduché a není třeba velká technická znalost.

Mám ideu na dva typy webinářů. Oba v délce 120 minut max.

1. Tématický webinář – je dopředu dané téma, kterému se věnuji více do hloubky, alespoň třetina času je pak prostor na vaše konkrétní otázky a odpovědi.

2. Volný webinář – obsah není dopředu daný, začínáme intuitivní vedenou meditací a pak je prostor na jakékoliv dotazy z oblasti vztahů, profese, financí, psychosomatiky.

Pracuji s tím, že bych touto formou dělal i malé konstelační náhledy na dálku, lehce terapeutickou práci a koučink. Webinář je pěkný formát, kde můžete pracovat s tím, co je opravdu aktuální.

Některé webináře bych nabídl jen klientům cyklu Nebe na Zemi 2020 a mohli bychom tak jít do hlubší práce. Skupina je vyladěná a vše jde rychleji.

Další by byly přístupné komukoliv a byla by to fajn možnost prvního kontaktu s vámi..

Co vy na to?

Top