Hojnost v životě

Když se skupinami pracujeme na téma hojnosti a peněz v životě, tak to bývá celkem mazec. Většina lidí v osobním rozvoji dříve či později zjistí, že nestačí pozitivní formulky.

Ani změnit povrchově pár finančních přesvědčení (peníze nerostou na stromě, kdo má hodně peněz, ten krade,..).

Pod povrchem se skrývá mnohem víc. Ve skutečnosti jsou peníze totiž především o vztazích. O našich současných vztazích a vztazích v našich rodech.

Neseme si v sobě návyky, které vznikaly po mnoho generací. A s penězi je spojena řada rodových traumat. V mnohých českých rodinách došlo k vyvlastňování.

Mnoho našich předků se pro peníze do větší či menší míry zaprodalo. Někteří byli v našich rodinách vyděděni. Je třeba jít k původním příčinám.

V minulých měsících mnoho lidí přišlo o peníze a paradoxně jsem u mnohých z nich vnímal úlevu. Často sice přišli o peníze, ale dostali něco cennějšího na oplátku. Mnohdy ve formě uvědomění. Narovnání vztahů. Schopnosti odevzdat se s větší lehkostí životu.

Peníze jsou ve své podstatě neutrální energií. Nástrojem pro hravost a tvořivost tady na Zemi. Jsou indikátorem toho, jak to uvnitř máme. Indikátorem naší sebehodnoty.

Indikátorem toho, nakolik jsme propustili svou minulost. Nakolik jsme odpustili svým blízkým. I sami sobě.

Další část cyklu Nebe na Zemi nese název Hojnost v životě. Tentokrát proběhne pod Prahou v Ekocentru Loutí.

I tentokrát máme omezený počet míst pro ty z vás, kteří se neúčastníte pravidelně celého cyklu. Pokud jsou peníze a hojnost vaše téma a rádi byste se přidali jen na tento víkend, srdečně vás s týmem Nebe na Zemi zveme.

Budeme pracovat formou konstelací, meditací a rituálů. Půjdeme v práci s finančními tématy k podstatě. Vycházím z téměř desetileté praxe s klienty a vnímám, že současná doba nás podporuje, abychom v této oblasti učinili značné posuny.

Zdravé Hranice

Poslední týdny pracujeme s klienty hodně na téma hranic.Není to o tom, že by lidé nevěděli, co by se mělo v jejich vztazích změnit. Často vědí, jak by jejich hranice s partnery, rodiči, šéfy, či dalšími lidmi měly vypadat. Mnohdy tuší, co by mohli, či měli udělat.

Není v pořádku, že rodiče si k nám mohou jezdit bez ohlášení, kdykoliv chtějí. Není oukej, když se žena stará o celou domácnost i o děti, do toho pracuje z domu a partner není přítomný.

Asi něco hapruje, když vám kamarád zavolá, jen když něco potřebuje, vymluví se ze svých problémů, ale pro vás tady není.Je třeba něco změnit, když na nás šéf přenáší zodpovědnosti a rizika, které patří do jeho kompetence a nutí nás dělat práci, za kterou je placen on.

Problém je v tom, že většina lidí má dlouho pocit, že by to měli zvládnout sami. Odkládají to nepříjemné kvůli dalším blízkým a kvůli nepříjemným pocitům, které se při nastavování hranic nevyhnutelně vynoří..

Až když jde opravdu do tuhého (agrese, manipulace,..), tak vyhledá člověk podporu. Tou dobou je však destruktivní vztah se slabými, nebo rovnou neexistujícími hranicemi již dlouho zajetý.

Špatné návyky jedou tak dlouho, že se z toho stala samozřejmost a norma.

Ti, kteří vaše hranice tak samozřejmě překračují – a čerpají z toho výhody – mnohdy ani nevidí, co je špatně. Jsou tak zvyklí i ze svých původních rodin.

Mnohdy si nacházíme partnery a kolegy, se kterými vznikají stejné situace jako v našem dětství.

Nastavování hranic může být velmi bouřlivé, protože druhá strana často něco takového zažívá poprvé a má pocit, že problém je zcela u vás.

Pachatel a oběť jsou vždy velmi provázaní a rozpletení je mnohdy dramatické.Pokud máme my problémy se svými hranicemi, tak potřebujeme přijmout zodpovědnost.

Nemůžeme čekat, že se něco změní z druhé strany.Tam kde byly dlouhodobě problémy s hranicemi, tam v současné korona situaci často dochází k neudržitelnému stavu.

Už nemůžeme zavírat oči. To je dobrá zpráva, když člověk se svými hranicemi začne pracovat vědomě.

Dá si čas na přípravu. Požádá o podporu. Učí se pracovat se svými starými pocity.

Tím se nám otevírá nový svět. Můžeme zažívat jistotu sami v sobě. Bezpečí tam, kde se nám jej nedostávalo.

Pokud propásneme příležitost, je to jen odklad nevyhnutelného..

Uvědomění konce utrpení

Kořenem všeho utrpení je, že se snažíme nalézt štěstí, radost a lásku ve svých aktivitách, vztazích a věcech. Tedy ve všem, co pomine.

Co přichází a odchází. Proměňuje se k nepoznání.

Přišli jsme se naplno ponořit do té zkušenosti tady. Žít vztahy, tvořit věci, být aktivní. Na to vše jsme však kladli nesplnitelné nároky. Mělo nás to udělat šťastnými.

To bylo součástí našeho vývoje.

Hledat venku něco, co tam ve skutečnosti není.

Nakonec pohár utrpení přeteče a přijde uvědomění… To, co jsme hledali venku žije uvnitř nás.

Kdykoliv můžeme obrátit směr a spojit se s tím, kým jsme.

To není o tom odmítat svět.

Ať jdeme kamkoliv, děláme cokoliv, potkáváme se dál se svou každodenní zkušeností. Navenek se nic nemění.

Už však nezapomínáme na to, kdo jsme.

Už nežijeme své vztahy, nenakládáme s věcmi a aktivitami, jako by nám to mělo dát to, co nám to dát nemůže. Nezatěžujeme své okolí nerealistickými požadavky.

To přinese mnoho svobody a radosti bez příčiny.

Otočí se směr.

A my do svých vztahů, věcí a aktivit přinášíme sebe. Mír, klid, radost a přijetí je součástí naší podstaty. Když se ponoříme dostatečně hluboko, tak to víme.

A svět kolem nás se stane vyjádřením toho neprojeveného, co v sobě nosíme.

Jen Jednou

Ať už se právě potkáte s kýmkoliv, vaše setkání je zcela jedinečné. Právě teď. Nikdy nevíte, jestli se nepotkáváte naposledy. Život je proměnlivý.

Kdo ví, co přijde zítra.

Doba posledních měsíců nás vrací k podstatě.

V Zenu existuje výraz „Ichi-go ichi-e“ – volně přeloženo „jen jednou, jedno setkání“.

Ichi-go ichi-e připomíná, že..

Každý kontakt (obzvlášt s blízkým člověkem) je nesmírně cenný, protože se již nikdy nemusí opakovat. Toto uvědomění nás vede k tomu, abychom prohloubili vděčnost za to, že spolu právě jsme.

Možná je to poslední možnost něco vyjádřit.

Opravdu druhého uvidět.

Být přítomen.

Svoboda podle Řeků

„Neochvějný klid a mír bez ohledu na vnější okolnosti.“ Staří Řekové pro to měli jméno – ataraxie. Byl to ideál, ke kterému stojí za to směřovat. Žijeme na Zemi. Jsme lidi. Nikdy to nebude dokonalé. A to ani není smysl našich životů..
Jakmile však jednou okusíte ataraxii..
Ten klid a mír bez příčiny.  Tu lásku, která vyvěrá z vaší podstaty.  Tu radost z bytí sám / sama sebou. 
Tak si uvědomíte, že tohle jste celé věky hledali. Celou dobu to bylo tady. Většina lidí je 99 procent času TAM. Ne tady, ne u sebe. Zabýváme se vším možným tam venku. Zabýváme se druhými. Zabýváme se věcmi. Dramaty. Ambicemi. 
A když jsme neustále venku…tak zapomeneme, jaké to je, být uvnitř. Zapomeneme na svou podstatu. A sebe místo toho považujeme za své myšlenky, emoce, role.. A utrpení pak nemá konce. Jsme odsouzeni hledat a hledat…tam, kde se nalézt nedá..
Zapomenutí bylo možná součástí plánu. 
Jakmile jednou okusíte ataraxii, jakmile si uvědomíte, kým jste.. 
Je to prosté rozpomenutí se. 
A je to to největší požehnání. 
Je to návrat k sobě. 
To neznamená, že se budete vyhýbat světu a radostem tady na Zemi. Začnete si však vše okolo sebe užívat jinak. Svobodně a bez filtrů. Když ustává chtění a lpění, tak můžeme skutečně uvidět, co je kolem nás. Radost nespočívá ve hmotných věcech. Spočívá ve způsobu, jak je prožíváme. To platí i o našich vztazích a všem ostatním.
Řekové ataraxii považovali za stav.  
On to však není stav…
Jsi to TY.

Kruh Podpory

Mnozí z nás právě teď fungují v jiném rodinném a pracovním režimu než dosud. Potýkáme se s nejistotou a nejrůznějšími omezeními. Situace každého je jiná.. Někdo má teď mnohem víc práce. Někdo zase více účasti na rodinném chodu. Někdo oboje.

Jiným současný stav naopak „rozvázal“ ruce a mohou se věnovat konečně tomu, na co dlouho nebyl čas. Někdo přišel o pracovní a finanční zázemí. Pro jiného je to teď profesně dar z nebes.

Přitom zítra může být vše zase jinak. Cykly se střídají rychleji a rychleji..

Zvykáme si, že jedinou jistotou je změna.

Jak se připravit a přizpůsobit v nejistých časech?

Mnohdy nemůžeme změnit to, co se děje venku. Můžeme však změnit, co se děje uvnitř. Být proaktivní, místo reaktivní. Být tvořiví, místo destruktivní. Nacházet to dobré, místo fixace na dramata.

Vnitřní práce je stále stejná.

Co bývalo bonusem, stává se dnes nutností..

Podpořit své vztahy v této době. Aby podporovaly, místo aby vysilovaly.

Zdravě zacházet se svými pocity a emocemi.

Umět být v přítomnosti. Kde je síla něco změnit.

Rozpoznat, co je právě v životě důležité.

Získat tvořivý pohled na svou současnou životní situaci.

Umět čerpat energii a starat se dobře o své tělo.

Zvládnout svou finanční situaci.

Dělat dobrá rozhodnutí.

Rozvíjet podpůrné každodenní zvyklosti.

Prohlubovat intuici a životní moudrost.

Pracovat se svými hranicemi.

Časy změn vždy přináší jedinečné příležitosti i osobní výzvy. Nikdy na to však nejsme sami. Nabízím vám bezpečný prostor s terapeutickou, koučinkovou a skupinovou podporou.

To vše formou interaktivních online setkání v pravidelné frekvenci (jednou až dvakrát za 14 dní) pro přihlášené. Vyberte si jeden, nebo více termínů, dle potřeby.

Setkání budou dvouhodinová. Pravidelně od 18 do 20h. Různé dny v týdnu, abych vyhověl potřebám jednotlivců.

Jak setkání probíhají?

Vždy začneme meditací. Ta bude mít cca 20-40 minut.

Pak půjdeme rovnou na vaše konkrétní dotazy z oblasti vztahů, psychosomatiky, práce, financí a dalších životních témat. Podobným způsobem pracuji již pomalu deset let na svých fyzických setkáních se skupinami.

Nemusíte mít konkrétní dotaz. Můžete se prostě zúčastnit a čerpat z toho, co přináší práce s procesy a životními situacemi ostatních.

Termíny konání vždy od 18h

30.4. (čt)
4.5. (po)
14.5. (čt)

Při přihlášení níže najdete volné termíny. Můžete se rovnou přihlásit na více termínů, pokud chcete. Velikost skupin nejprve budu hlídat. Až budu mít nějakou zpětnou vazbu, tak bych skupiny rozšířil.

Cena: 400 Kč / setkání

Kde? Online (Jednoduše)

Po přihlášení obdržíte odkaz pro přihlášení do společné videokonference. Na ten kliknete v čase konání. Nemusíte nic instalovat.. Vidíte všechny účastníky, můžete položit dotaz. Můžete se připojit z počítače, mobilu, tabletu,.. Součástí je možnost chatu. Po skončení dostanete nahrávku ze setkání.

Online dozrál..

Asi před 12 lety jsem se účastnil prvních rozvojových online kurzů. (Tedy když pominu bezpečnost práce / BOZP v Accenture, to bylo o něco dřív, hihi.) Překvapilo mne, kolik mi to dalo hodnoty. Měl jsem vůči online formám vzdělávání spoustu předsudků a nevěřil jsem, že to funguje. Dneska je to pro mě prostě jedna z možných forem, která má svoje mínusy, ale i spoustu plusů…

Napadlo mne tehdy, jestli budu dělat jednou svoje online kurzy. Mám rád osobní kontakt a nic mne nenutilo se do toho opravdu dát. Až do teď..

Cítím, že tenhle čas podporuje opravdové vnitřní změny. Co se nedařilo dlouhou dobu, teď jde.. Když je rozhodnutí, vůle, hlubší záměr jít do toho..

Věci zapadly do sebe a rozhodl jsem se uspořádat další část Nebe na Zemi: Ve svobodě a síle svých hranic…online formou. Podpořit ty, kteří teď podporu potřebují. Obzvlášť pokud jde o téma osobních hranic.

Bez zdravých osobních hranic není ani zdravých vztahů. Jsou to pevné základy, bez kterých se ve svých životech neobejdeme. Hranice chrání náš čas, naši energii, naše hodnoty, pocity, ideje a další cenné zdroje.

Šel jsem do toho s tím, že se třeba přihlásí jen pár lidí. Nakonec do toho jdou skoro všichni z pravidelného cyklu a každý den se dohlašují teď další účastníci.

Včera jsem dokončil pracovní materiál pro podporu tohoto tématu online. Mám super zkušenost s meditacemi touto formou. Budeme pracovat i konstelačně skrze vnitřní imaginaci. Terapeuticky. Koučinkově. Předplacený ZOOM umožňuje jít bez omezení do kruhů sdílení a interakce.

Poslal jsem účastníkům v ZIPu svoji dynamickou meditaci Nebe na Zemi i s návodem, aby si ji mohl každý dát doma, jak potřebuje…

Držte palce. Vlastně si to dneska dávám tak trochu k svátku.

Zdravé hranice pro novou dobu

Ač je tato doba ve vícero ohledem celkem náročná, přeje hluboké vnitřní transformaci. Z krizí se rodí skutečný charakter, hloubka a spojení s tím opravdovým v našich životech. Největší osobnosti naší historie byly zrozeny v tavícím kotli krize..

Představte si svůj život jako dům. Když se staví dům, tak potřebuje mít pevné základy. Když je dům nemá, tak nám dříve nebo později spadne a mnoho energie, času a práce přijde vniveč.

Nikdy nebylo důležitější mít pevné základy, než dnes. Nastupují proměnlivé časy a je třeba mít oporu sami v sobě. Pak jsme oporou i nejbližším.

Co jsou pevné základy našeho domu?

Naše schopnost nastavit si zdravé hranice s druhými, jak v osobním, tak v pracovním životě. Nejsou-li hranice, není prostor pro sebe. Nemá-li květina kde růst a prospívat, tak jen živoří na hraně života.

Když nemáte prostor sami pro sebe, nemůže se rozvíjet vaše identita, nemáte čas rozvíjet a prohlubovat zdroje své síly a vnitřní moudrosti.

Mnoho mých klientů má hezká horní patra svých domů. Mají krásné střechy.. Domy jim ale často tak trochu plavou a povážlivě se kymácí. Nemají základy. Neumí hranice. A tak se kymácí i jejich nejbližší vztahy.

Zdravé hranice (a nebo jejich nedostatek) jsou tím, co rozhoduje o tom, jestli váš partnerský vztah bude zdravým a šťastným a nebo toxickým a nefunkčním.

Když jeden z partnerů, nebo oba dva navzájem překračují své hranice a uplatňují nad sebou kontrolu, tak v takovém prostředí nemůže vztah zrát do hloubky, lásky, svobody a vzájemného porozumění.

Současný stav epidemie prohlubuje jen to, co již ve vztazích existovalo. Kde byly konflikty, tam je to už celkem masakr. (Nenechte se zmást pozitivními statusy na fejsbůku.) Kde byla láska a zralost, tam se tyto kvality ještě více prohlubují.

Většina lidí nechce pracovat se svými hranicemi, protože to vyvolá u partnerů, přátel, kolegů a dalších nevítanou reakci. A především to vyvolá nepříjemné pocity v tom, kdo nastavuje hranice.

Většina z nás se nechce vystavovat pocitům viny, jít do konfliktů, čelit pocitům odmítnutí, či dokonce vyloučení. Bez zdravých hranic se však nedá mluvit o plnohodnotném životu.

Tento víkend připravuji další Nebe na Zemi na téma – Ve svobodě a síle svých hranic. Vzhledem k okolnostem se neutvořila celá skupina a máme prostor přibrat účastníky na tento víkend samostatně, eventuálně na další víkendy, z nich většina snad již bude probíhat fyzicky v Živé vodě.

Protože je tento čas skutečně transformační a přeje vnitřním změnám, tak pokračujeme v online prostředí, které toto téma neochudí. Účastníky čekají meditace, vnitřní konstelace, kruhy sdílení a především cenná podpora pro nastavení zdravých hranic – konkrétně ve vašich životech. Pojďte dát pevné základy svým domům života.

Víkend je postaven tak, abychom nezírali pořád do monitorů, budeme pracovat s praktickými & hlubokými zadáními. Ve skupině a přesto každý ze svých domovů.

– Uvědomíte si kvalitu svých hranic v jednotlivých oblastech svého života. Ať už jde o hranice fyzické, emocionální, časové,..

– Možná někde nemáte hranice vůbec. Někde naopak máte příliš tvrdé a nepropustné hranice, které brání vašemu žití.

– Poznáte, jak vypadají zdravé hranice. Jsou jako naše kůže. To důležité je uvnitř. To nepotřebné je propouštěno ven. To potřebné přichází zvnějšku přirozeně.

– Naučíme se, jak své hranice zdravě komunikovat. A co jsou běžné pasti, skrze které se nám s hranicemi nedaří. Ať už se jedná o přílišné vysvětlování, nebo neschopnost nastavit důsledky, když jsou naše hranice porušovány.

– Dostanete přístup do živé skupiny, která pracuje se svými hranicemi. Bez podpůrného systému většina lidí své hranice nedokáže změnit. S podporou a zpětnou vazbou jde vše lépe.

Víkendovka pro ty z vás, kteří nejste již součástí letošního cyklu stojí 2100 Kč a do pátku je možnost se přihlásit pod kalendářem akcí.

O avokádech a spotřebě vůbec..

Máte rádi avokáda? Jste vegani, či vegetariáni a tyto oblíbené plody konzumujete pravidelně i několikrát týdně?

Z avokád se stal globálně, celoročně dostupný produkt, ve kterém se dnes točí spousta peněz. To se děje hlavně posledních deset let.

Avokáda se nepěstují v údolích, protože tam je větší riziko nízkých teplot, které by plody rychle zlikvidovaly. Pěstují se na svazích, kde teploty méně kolísají.

Když jsme před pár lety byli s Ivou v Kolumbii, tak tam bylo vidět hodně odlesnění a devastace na svazích okolních kopců právě kvůli pěstování avokád.

Velké množství avokád se do světa vyváží z Mexika a Chile, kde jsou vhodné podmínky.

V Mexiku byznys s avokády do značné míry ovládají drogové kartely. Běžné jsou únosy, vydírání a výpalné. Kartely si tak významně přilepšují na financování svých dalších aktivit..

V Chile jsou celé oblasti pro běžné lidi bez vody, protože voda byla odkloněna velkovýrobci avokád. Běžní lidé nic nesvedou. Spotřebitelé na druhé straně planety o ničem neví a spotřeba avokád je obrovská.

V obou oblastech se ve velkém nelegálně kácí lesy.

Z avokád se prostě stává nový palmový olej..

Je řešením přestat úplně jíst avokáda? Není to tak jednoduché, protože pěstování a prodej avokád je i tak důležitý pro mnoho místních lidí, kteří by jinak neměli obživu.

Řešením je informovanost, střídmost (nevyhazovat jídlo) a dávat přednost lokálním potravinám, které necestují přes půlku planety.

Extrémy, tlak a odsudky druhých taky nic neřeší.

Je to jako s konzumací masa. Většina lidí nebude chtít slyšet, aby úplně vyloučila maso ze svého jídelníčku. Znám taky mnoho lidí, kteří byli vegani, či vegetariáni celé roky, ale na tělesné úrovni nenašli rovnováhu a postupně se vrátili ke konzumaci masa, i když v malé míře.

Mnoho lidí je ochotno postupně snižovat spotřebu masa na rozumnou úroveň. A je dost možné, že už brzy je k tomu povedou tržní mechanismy tak jako tak. Maso bude v budoucnu pravděpodobně o dost dražší, než dnes.

Obzvlášť když skončí neetické chovy a bude třeba uvážlivě zacházet s vodou a dalšími zdroji. Už prostě nebude možné koupit kuře za pár desítek korun..

Naši předci maso často měli jen o víkendech. Ještě dost dlouho po druhé světové válce bylo maso na stole spíše výjimečně, protože prostě bylo drahé.

Vždy existuje „stín“ naší spotřeby. Ať už jsme vegani, nebo masožrouti, potřebujeme přijmout osobní zodpovědnost a stále se zajímat o svět okolo sebe..

Jaký na tohle máte pohled?

Doporučuji dokument Rotten na Netflixu, který se tomuto a dalším zajímavým tématům věnuje celkem důkladně.

Stres…?

Pokud vám hlava konstantně šrotuje nad tím, co bylo v minulosti, nebo co bude v budoucnosti…

..Tak to je známka toho, že jste PRÁVĚ TEĎ vlastně v pohodě. Jinak byste si něco takového nemohli dovolit.

Když jsme my nebo naši blízcí ve skutečně ohrožující situaci, tak zpravidla není prostor na nic jiného, než na plné vnímání přítomnosti. Naše pozornost a energie je potřeba tady.

Většina z nás v takových situacích již byla a vystihuje je TOTÁLNOST. Je to ponoření v přítomnosti, bytí v těle. Čas se zpomalí.

A mnohdy vnímáte pozorovatele uvnitř sebe…jako kdybyste se současně dívali na celou situaci nezaujatě zvenku. Máte přístup ke zdrojům, o kterých jste ani netušili, že je máte.

Ten, kdo se dívá nezaujatě zvenku, je vaší skutečnou podstatou. Vaším pravým já. Ne ten proud myšlenek, který se za vaše já jen úporně vydává..

Nemusíte však být ohrožení na životě, abyste se se svým já spojili. Nemusíte dělat adrenalinové a nebezpečné sporty. Cesta je i skrze meditaci a každodenní bdělost…třeba u něčeho tak obyčejného jako je mytí nádobí.

Většina stresů jsou vlastně iluze, které se z 90 procent nenaplní.. Naši předkové by naprosto nechápali, co tady dnes řešíme za „problémy“.

Současná globální situace nás tak trochu vrací zpátky do reality. A ukazuje nám, že vlastně ani nepotřebujeme virus. Dokážeme se ve velkém spolehlivě destruovat přebujelou myslí, představami a domněnkami a zbrklým konáním.

Na pondělí tady pro vás od 18:30 připravuji další živou meditaci. Více v příspěvku níže..

Top