Trauma je rozdělování (sebe a společnosti)

Když se oddělím od bolestivých částí sebe sama, tak to dělám proto, abych je už necítil. Nejprve je to obranný mechanismus a ochrana před zahlcením silnými emocemi, to platí o to víc v dětství. Nakonec se však tato ochrana stane překážkou plnohodnotného života. 

Vnitřní rozdělování přinese dlouhodobě mnohem víc bolesti a prázdnoty. 

Když jsem vnitřně rozdělený, nedokážu být přítomný. Nežiju teď. Stále se obracím do minulosti, nebo do budoucnosti. Stále mne tělo, mysl, psychika vrací k tomu, že mi něco důležitého chybí. Ať už je moje životní situace jakákoliv, vždy nebude něco v pořádku. Vždy si „něco“ najdu. 

Protože ani já nejsem v pořádku. 

Moje „realita“ je vždy obrazem mého nitra. 

Když jsem nešťastný, tak volám o pomoc. 

Tiše. Hlasitě. 

Různými způsoby si říkám o pozornost. 

Mnoho lidí volá o pomoc tím, že vytváří ještě víc bolesti. 

Sobě. 

I druhým. 

„Nevidíte, jak to bolí?“ 

„Já vám to ukážu.“ 

(Ne)vědomě pak člověk stahuje ostatní do toho místa, ve kterém se sám nachází. To přináší dočasnou, i když velmi prchlivou, úlevu. A je to cesta utrpení ve vztazích. Je to obrovská ztráta energie. A je to tragické o to víc, když mám současně velkou moc nad životy ostatních. 

Je to také odraz naší soudobé společnosti, ve které zatím většina lidí není ochotna přijmout zodpovědnost za stav svého nitra. A tak stále řeší druhé. 

Když jsem plný bolesti, tak chci rozdělovat, protože jsem sám vnitřně rozdělený. Chci víc, protože mne nic nenaplní. 

Když je klid, harmonie, láska a pohoda, tak to nebezpečně vytahuje na povrch mé nepřijímané části. A tak potřebuji odvádět pozornost od sebe. Stále hledám viníky. Stále jsem proti někomu, nebo něčemu. Krmím se informacemi, které energeticky odpovídají marastu, ve kterém se nacházím. 

Někdy je té bolesti tolik, že se její pohár naplní. 

Je to svým způsobem dar. 

Něco ve mně řekne tichým hlasem „stačilo“. 

A já se vydám na cestu vnitřní celistvosti. S velkou laskavostí a trpělivostí si začnu vytvářet podmínky k tomu, aby dlouho odmítané části sebe sama byly opět uviděny a přijaty do celku. Nacházím si cestu k obyčejnému bytí a vděčnosti za každý den. 

S velkou odvahou se „pouštím“ zpátky do Života. 

Tohle je jedno z velkých dobrodružství života na Zemi. 

Každý z nás máme svou cestu. I když můžeme mít pocit, že víme, co je dobré pro druhé, tak potřebujeme cestu druhých respektovat. Žádným tlakem, ani manipulací druhé dlouhodobě nezměníme. Je to ztráta energie. Můžeme měnit jen svým příkladem. 

To nejlepší, co můžeme udělat, je začít od sebe. 

Pokud nesnesu míru agresivity, nepřijetí a rozdělování ve společnosti, tak stojí za to dát si čas se sebou. 

Co to ve mně vytahuje na povrch? Co v sobě vlastně nesnesu? 

Když jsem sám (skrytě) agresivní, těžko zbavím agresivity druhé. 

Když mám potřebu vysvětlovat druhým, co je správně, tak mne budou pouze zrcadlit. A budou mi taky vysvětlovat, co je správně. Celé to pak může jít do spirály, která nevede k ničemu dobrému.**

Naopak.

Když přijmu zodpovědnost za svůj život a zacelím staré bolístky… 

Když objevuji své dary, své prospěšné & naplňující místo ve společnosti. 

Když uzdravuji své vztahy, místo abych si vynucoval. 

Když nehledám zkratky a upřímně dávám ze sebe to nejlepší. 

Postupem času zjistím, že mám kolem sebe víc a víc lidí, kteří dokáží být sami se sebou, přijímat následky svých činů, respektovat druhé, tvořit místo ničit. 

— 

Pro cyklus 2023 ~ Esence Života ~ který začne na konci ledna, se právě dává dohromady velmi hezká skupina žen a mužů. Navazujeme na loňský cyklus, chystáme změny. Těšíme se s Ivou na viděnou. 

Vy, kdo se rozhodujete, jestli se zúčastnit celého cyklu, nebo máte kolem sebe někoho takového, nabízíme možnost přidat se samostatně na úvodní, velmi transformativní část – První Nádech do Života (konec ledna 2023) – a následně se rozhodnout. Podmínkou je, že jste s námi dosud neabsolvovali žádný cyklus v Živé vodě.  

Více tu: http://www.orsag.info/akce/esence-zivota-cyklus-2023/

** Opakovat stále dokola stejné chování a čekat jiné výsledky, to je bláznovství. A přesto jsou toho plné sociální sítě. Jedni se snaží přesvědčit druhé o své pravdě. Větší hlasitost a tlak nic nezmění. Jen může vést k něčemu, v důsledku k davovým psychózám, kdy jsou lidé v podobném transu, jako byli v Německu třicátých a čtyřicátých let. Probuzení bývá celospolečensky tvrdé.

Co se chystá ve 2023

Poslední roky byly o prohlubování práce s vámi. V loňském roce byla většina našich seminářů na 4 až 6 dní. Na úrovni těla, duše, osobnosti, i ducha se některé procesy často ani neotevřou, když víte, že seminář skončí o den později. Jsou osobní témata, která potřebují prostor, trpělivou péči a čas. Tyto delší formáty tady stále budou. Počínaje cyklem Esence Života, který začíná již za 8 dní.

Vloni mi hodně chyběl i ten jednodenní, hodně spontánní způsob společné práce v menší skupině, kde skupinově pracujeme i s individuálními tématy…ale když jsem se k němu chtěl vracet „postaru“, tak to prostě nešlo. Nemělo smysl to tlačit.

Na sklonku loňského roku vše „sedlo“ energeticky na místo a já se těším, že při cyklu, dvou šestidenních seminářích na podzim (a jednom dalším překvapení, které dozrávalo pět let a bude venku na přelomu ledna a února) otevřeme brzy registrace také na jednodenní (a časem i delší) semináře, které budou probíhat venku, v přírodě, pravděpodobně cca pro 10 lidí.

Téma si to zavolá. Bude to konstelační, meditativní, rituální, očistné, ve spojení s živly, intuitivní, autentické.

Nenechme si vzít radost ze života některými celospolečenskými procesy. Beztak nás to vše probouzí k tomu podstatnému v nás i kolem nás. Přijímejme zodpovědnost za sebe sama. Starejme se o svou vnitřní zahradu.

Těším se na společnou radost, spontánnost a tvořivost.

Těšíme se s Ivou na vídanou.

K čemu je to vlastně dobré (3. část)

Intimita ve vztahu

Mnoho lidí má krásné představy o vztahu plném intimity, důvěry a lásky, ale když možnost takového vztahu přijde, tak utečou. Aby mohl být vztah skutečně intimní, je to nejprve o odvaze dvou lidí být intimní se sebou sama. 


Potřebujeme umět být s čímkoliv, co je naší součástí, i s těmi nejhlouběji uloženými částmi, které někdy vyplavou na povrch. Slovo intimita pochází z latinského „intimus“ – nejvnitřnější. Pokud se nedokážeme otevřít ani sami sobě, těžko se otevřeme druhým. 


A druzí nás svou otevřeností budou ohrožovat. 


Budeme se natahovat po energii a pozornosti druhých, ale nenecháme se poznat takoví, jací opravdu jsme. A to může být pro lidi kolem nás velmi náročné.


Intimita není o sexualitě. Sexualita může být velice intimní. Může být splynutím dvou lidí, kteří se dávají tak, jak jsou. A nebo může být o dvou lidech, kteří si každý / každá dělají to své, uspokojují si své potřeby a hlídají si, aby nedostali méně, než dávají. Pak to není naplňující na úrovni duše, a nakonec ani na úrovni srdce a těla.


Teprve když přestaneme utíkat sami před sebou, tak můžeme žít v důvěrném, intimním vztahu. Do té doby si na intimitu pouze hrajeme. Je to o vývoji každého z nás. Pro mnoho lidí je intimita velmi zraňující. Je to dané jejich minulostí, traumaty, která si v sobě nosíme, prostředím v našich původních rodinách.


V cyklu mají muži a ženy dostatek prostoru a času. Pozvolna nachází důvěru se znovu otevřít.. Sobě. Životu. Blízkým lidem. Získávají schopnost být i s náročnými emocemi, objevují cestu, jak uvolnit své tělo a být zase sami sebou.


Pracujeme tak skrze krásná prožitková cvičení, ve dvojicích i ve skupinkách. Čekají vás nové konstelační rituály, které budou přinášet ozdravující účinek na úrovni těla, duše, srdce a mysli. Protože jsme ve velmi bezpečném prostoru, mohou odcházet stará dramata. 


Můžete uvidět, kým skutečně jste. Pouštíte se strategií a představ o sobě, které nebyly slučitelné s životem v naplněném vztahu. Vše ve vašem vlastním čase a respektem k vašim individuálním, životním cestám.
Některé části cyklu jsou především o propouštění / pouštění se. Není to o tom, abyste „nabalili“ víc vědomostí a znalostí.

Je to o tom, abyste si vytvořili prostor pro prožívání života v přítomnosti. Ať už zrovna žijete své vztahy, svou tvořivost, jste sami, nebo s blízkými někde v přírodě,.. Celkově se úplně mění vaše kapacita užít si život se vším všudy.


V reálném, každodenním životě pak dokážete komunikovat s partnery a blízkými vše, co se vás niterně dotýká. Děje se tak bez vzájemného obviňování se, bez křivd a bojů. Protože oba přijímají osobní zodpovědnost za své nitro. Pak může být také vzájemná důvěra. S tím, jak lépe poznáváte sami sebe a to, jak funguje život, tak nacházíte víc pochopení pro sebe, i druhé. 


Nedá se ani popsat, jak velkou vděčnost tohle celé vyvolává. 
Objevujete, jaké to je, když jsou dva lidé v intimním spojení a dokáží se skutečně navzájem „odevzdat“, mohou se pustit kontroly a „jen“ být. Sdílí to krásné, i bolestné a je v tom hodně svobody, lásky a sounáležitosti. 

Letošní cyklus Esence Života začíná na konci ledna. Toto je třetí díl seriálu, který popisuje konkrétní benefity, které tento formát společné, skupinové práce přináší. Vycházím jak ze své praxe a pohledu lektora, tak ze zpětných vazeb účastníků v čase konání cyklů, i s odstupem času.

K čemu je to vlastně dobré (2. část)

— Vnitřní svoboda —  

Když někdo přijde na semináře poprvé a teprve začíná objevovat hlubší souvislosti svého života, často je v zajetí svých programů chování. 

Člověk je obvykle „stažený“ okolnostmi svého života. V jeho / jejích životních situacích je velká tíha. Daný muž nebo žena vyhledává úniky a malé, nebo větší závislosti, ve kterých si aspoň na čas uleví. 

A pro ostatní je z velké části (duševně) nepřítomný. 

Bývá tam nevyslovené: „Musí se změnit můj život (partner, práce, celková situace), protože já už v tomhle nechci být.“

Když spolupracujeme nějaký čas, tak ta největší změna, kterou u žen a mužů vnímám, je větší lehkost. Lehkost v přístupu k životu. Lehkost v energii. Ta lehkost je paradoxně přítomná, i když si daná osoba prochází náročnými životními podmínkami. 

Jako kdyby byl najednou ve člověku přítomen prostor vnitřní svobody, který tady dříve nebyl. Muži a ženy si také – s velkou úlevou – uvědomí, že i když se děje v jejich vztazích, povoláních a životech něco, na co by dříve reagovali dramaticky, najednou mají svobodu nereagovat. Mohou se sami rozhodnout, co (ne)udělají. 

Druzí nás strhávají do svých dramat a dokud máme pocit, že nemáme volbu nereagovat, často se v našich životech nic nezmění. My si však místo reakce můžeme zvolit akci, která vychází z naší vnitřní opravdovosti. Pak si tvoříme svůj život. 

A nebo se můžeme rozhodnout nedělat nic. To také často přináší nová řešení, i když nemusí být okamžitá. Někdy (si) stačí dát prostor. 

Je to krásné pozorovat. Když člověk, který donedávna nedokázal snést nejistotou, neuměl zvládat konflikty ve vztahu, nedokázal tvořivě uplatňovat své dary a všechno „byl problém“. A díky kontinuální práci na sobě s podporou lektora a skupiny najednou nachází lehkost a nové cesty v situacích, ze kterých by se dříve hroutil/a.

Praxe, praxe, praxe

Cyklus Esence Života je postavený tak, abyste objevili prostor a svobodu v sobě sama. Díky prohlubování vědomí s podporou meditačních technik, konstelací, terapie, koučinku a rituálů můžete opouštět nefunkční, automatické reakce, které jste získali od svých původních rodin, z výchovy a společnosti v útlém dětství a později. 

Získáváte životní nadhled a pochopení pro sebe a ostatní. Když přijde životní situace, která není snadná, obvykle vidíte dary, které vám přináší. Dokážete vnímat, co se díky tomu otevírá za nové možnosti. 

Na samostatných seminářích mám jako lektor, terapeut a průvodce se svými klienty omezené možnosti. Řada lidí přijde jednorázově a mají pocit, že se změní destruktivní vzorce chování, které budovali celá desetiletí. Vnitřně „by rádi“, ale vlastně tak nějak nechtějí jít do skutečných změn, protože se bojí, co přinesou. 

A tak raději žijí životy tiché marnosti. 

Proto dnes pracuji především s těmi, kteří jsou rozhodnutí jít do změn, nebo kterým život nedává jinou možnost, než opustit chování, které přinášelo úpadek ve vztazích, na úrovni těla, a na duši. 

Cyklus Esence Života je jeden z těch kratších, „jen“ od ledna do května 2023. A přesto je postavený tak, aby přinesl skutečně prospěšné změny do vašich vztahů, profesí, těla a energie,.. 

Co do celistvosti to bude nejvyváženější cyklus, který jsem kdy vedl. 

Oproti loňskému cyklu přinese ten v roce 2023 větší hloubku, nové transformativní rituály, větší propojení s tělem, s přírodou a esencí sebe sama. 

Když uděláte svou část vnitřní práce, nebudete litovat. Přineste transformaci do životní oblasti, která to nejvíc potřebuje. Objevte, že vnitřní změnou se může měnit celý váš život. 

Sami slyšíte volání své duše. Cítíte, že není na co čekat. Můžete mít strach z neznámého, můžete mít limitující myšlenky,.. 

Síla vašeho srdce je větší, než síla minulosti. 

Dovolte si projevit tu energii, kterou v sobě cítíte. 

Dovolte si překročit práh.

— 

Cyklus Esence Života začne v posledním lednovém týdnu. Toto je druhý díl seriálu, který popisuje konkrétní benefity, které tento formát společné, skupinové práce přináší. Vycházím jak ze své praxe a pohledu lektora, tak ze zpětných vazeb účastníků v čase konání cyklů, i s odstupem času.

  1. díl byl – Vlastní zdroje – a najdete jej na mojí fb timeline z minulého týdne. 

Více k samotnému cyklu najdete tu: http://www.orsag.info/akce/esence-zivota-cyklus-2023/ 

Spolupráce ve vztahu

S Ivou jsme dnes dál a hlouběji spolupracovali na nadcházejícím cyklu Esence Života. 

Když cykly připravujeme, je to naprosto rovnocenná spolupráce. Oba se spojujeme v esenci, a dokážeme se dívat i na ty jemné, praktické detaily. Po těch víc jak 15 letech spolu se doplňujeme nejen v osobním, ale i v pracovním životě. 

Iva většinou nechce na seminářích mluvit a nepotřebuje je vést. Pro mě je to zase ta nejpřirozenější věc. Když cyklus začne, většinou do něj oba máme investované měsíce energie a pozornosti.

Píšu to tady proto, abych vyvážil a „uctil“ to, co není často viděno.

Spousta lidí vidí mne a nevidí Ivu. Ti citlivější a zralejší vnímají, co Iva přináší. Bez Ivy by tahle společná práce neměla takový rozsah ani hloubku. 

Iva často něco „naťukne“ a já to dokončím. Někdy je to obráceně. 

Mnohdy nepotřebujeme slova. 

Těším se, že za 3 týdny se uvidíme v Živé vodě se skupinou, která se bude potkávat až do května. 

Připravujeme ucelený cyklus, který bude postavený tak, aby podpořil vaše skutečné, každodenní změny v oblasti vztahů, těla a energie, práce a poslání. 

Čtyři části jsou propojené do jedinečného celku. Vždy od středy večer do neděle. 

Čekají vás:

1 První Nádech do Života ( 25. až 29. ledna )

2 Součástí Rodu ( 22. až 26. únor )

3 Esence Vztahu ( 26. až 30. dubna ) 

4 Alfa a Omega ( 24. až 28. května )

To vše s podporou konstelací, rituálů, koučinku, bodyworku, meditací a kruhů sdílení. Účastníci cyklů výborně spolupracují v každodennosti mezi jednotlivými semináři. To umožňuje prospěšné a velmi konkrétní změny v osobních tématech, která zůstávala zamrzlá i po desítky let. 

Kéž nám rok 2023 všem vytvoří podmínky, abychom mohli uvědomit, přijmout, změnit a propustit cokoliv, pro co nazrál čas. 

Skupina Esence Života 2023 se právě tvoří. 

http://www.orsag.info/akce/esence-zivota-cyklus-2023/

K čemu je to vlastně dobré? (1. část)

Cyklus Esence Života začne v posledním lednovém týdnu. Rád bych tady formou seriálu popisoval konkrétní benefity, které tento formát společné, skupinové práce přináší. Vycházím jak ze své praxe a pohledu lektora, tak ze zpětných vazeb účastníků v čase konání cyklů, i s odstupem času.

— Vlastní (vnitřní) zdroje — 

„Když se extrémně vyčerpávám v nefunkčních vztazích, nemám energii své vztahy uzdravit.“

„Když dávám spoustu energie, času a prostoru práci, která mne nebaví, nemám energii, čas a prostor objevovat, co by mne vlastně bavilo, natož abych práci změnil.“ 

„Když jsem odpojen od svého těla, nepomůže dále hlavou analyzovat, co by tělu pomohlo. Dál se unavuji a necítím tělo.“

Vybudovat si energetickou kapacitu potřebuje čas a pravidelnou spolupráci. V Živé vodě se na cyklech schází natolik různorodá skupina mužů a žen, že to poskytuje velkou inspiraci. Jak v tom prospěšném, tak v tom, co už nedělat. 

Získat zpátky svůj čas, energii, celkově prostor pro změny, to vyžaduje nastavovat s druhými hranice a bavit se otevřeně o svých niterných potřebách. Spousta lidí tohle bez podpory „nedá“. 

Když máme hranice nastavené nezdravě, druzí to časem berou jako normál….a naši snahu o návrat ke zdravému nastavení hranic a potřeb berou jako osobní útok. Všemožně nás vyzkoušejí, jestli ty změny opravdu míníme vážně. 

Většina lidí bude raději hledat dočasná řešení, místo aby „řízli do živého“. Je přirozené, že se vyhýbáme konfliktu a nepříjemnostem. I za cenu radosti ze života. 

V cyklu budete mít mou podporu, abyste obnovili svou energii. Objevíte své vnitřní zdroje, ze kterých můžete čerpat v dalších letech svých životů.  

Budeme hodně pracovat konstelačně, meditativně, přes tělo. Umožní vám to pustit se zdravě kontroly a být ve větším souladu s každodenním životem.

Naučíte se vyjadřovat své potřeby, pocity…vaši esenci, vaše Já. Budete pracovat se svou energií způsobem, který bude uzdravující na více rovinách vašeho bytí. 

Vnitřním zdrojům účastnic a účastníků bych se v Esenci Života 2023 rád věnoval víc, než v předchozích cyklech. Jde to ruku v ruce s tím, co objevujeme s partnerkou v posledních letech ve svém osobním životě.

Budete mít nesmírnou podporu skupiny lidí, kteří prochází tím samým, čím procházíte také. Každý z vás ve svém životě. „Kulisy“ mohou být jiné, principy jsou však velmi podobné. 

S tím, jak rozvíjíme své vnitřní zdroje, tak zjišťujeme, co vlastně v současnosti ve svých životech nejvíc potřebujeme. Otevře se nová tvořivost a opravdovost jak v osobním, tak pracovním životě. 

Techniky a metody v cyklu jsou různorodé, vycházejí jak z konstelační, terapeutické, tak z koučinkové praxe. Když objevíte, co vám skutečně funguje, je to o vašem osobním rozhodnutí věnovat se tomu i ve svém všednodenním životě. 

Tento cyklus nekončí v neděli rozloučením ve skupině. A pak zase „rozptýlení“ za měsíc. Pokračuje další den…ve vašich osobních, životních situacích jdete „s kůží na trh“ a aktivně používáte, co jste prožili ve skupině. Pak to celé má smysl. 

Naučíte se dávat sami sobě prostor a rozvíjet své vlastní zdroje. S tím, jak poroste váš soucit, láska, vnitřní síla a pochopení souvislostí vašich životů, budete větším přínosem a podporou nejen sobě, ale i blízkým. A celé společnosti, která se právě nachází v čase hlubších změn. 

Vše k cyklu: http://www.orsag.info/akce/esence-zivota-cyklus-2023/ 

2. díl Vnitřní svoboda

3. díl Intimita ve vztahu

Lektoři, terapeuti, průvodci, účastníci seminářů

Když jsem před víc jak deseti lety začínal pracovat se skupinami, soustředil jsem se hodně na druhé, na obsah, na formu. 

Inspiroval jsem se intenzivně zvenku. 

Chtěl jsem umět a dát co nejvíc.

Postupem času jsem pochopil, že o tom, jestli jsem dobrý ve své práci se rozhoduje hlavně v mém každodenním – osobním – životě. 

Terapeutické, lektorské, koučinkové, konstelační a další výcviky mi určitě pomohly, abych byl lepším lektorem, terapeutem a průvodcem po vnitřních cestách. 

Ale nejsou to hlavní. 

Hlavní je být člověkem.

Hlavní je každodenní ochota jít s kůží na trh. 

Odvaha dívat se do nejcitlivějších míst v sobě sama. 

Odvaha pouštět se v blízkých vztazích i do těch náročných, stínových a bolestných témat. 

Zas a znovu.

Naše pravdivost, láska a upřímnost jsou nejvíc. 

Jakmile se něčeho držíme, nějaké představy o sobě, nebo něčeho, co máme, tak rozjíždíme strategie a manipulace – ať už v osobním, nebo profesním životě – a ochuzujeme především sami sebe. 

Nevidíme, že manipulujeme především sami se sebou. 

Nedůvěřujeme moudrosti existence. 

Nenecháváme Život proudit. 

Někdy je potřeba rozbořit pracně vybudované struktury, aby mohlo vzniknout něco nového. Něco, po čem vaše duše už dlouho žíznila. 

Mnohokrát jsem se ve svém životě chtěl nějak „zajistit“. 

A nakonec jsem se stejně pustil. 

Vždy to vedlo víc do života. 

K větší tvořivosti. 

Opravdovosti.

Svobodě.

Lásce.

Za tři týdny začne cyklus Esence Života. Právě teď se dává dohromady skupina žen a mužů, kteří se budou potkávat v centru Živá voda až do května a celistvým způsobem se budou dotýkat duše, těla, srdce a mysli. 

Čtyři části jsou propojené do jedinečného celku. Vždy od středy večer do neděle. Podpora a propojení skupiny mezi jednotlivými částmi skrze online skupinu. 

Čekají vás:

1 První Nádech do Života ( 25. až 29. ledna )

2 Součástí Rodu ( 22. až 26. únor )

3 Esence Vztahu ( 26. až 30. dubna ) 

4 Alfa a Omega ( 24. až 28. května )

Obsahově budou oproti roku 2022 změny. 

Toto je nejhlubší, kontinuální podpora, kterou se mnou můžete zažít. 

Podpora pro skutečné, prospěšné změny na energetické, vztahové a profesní úrovni v roce 2023. 

Těšíme se s partnerkou Ivou na konci ledna na viděnou.  

http://www.orsag.info/akce/esence-zivota-cyklus-2023/

Intimita a Ego

Mnoho párů hovoří o tom, že se z jejich vztahu vytrácí intimita. Rádi by byli v hloubce se svými partnery, podobně jako tomu bylo na začátku. 

Je snadné nutit naše protějšky k tomu, aby byli podle našich představ. A současně mít úplně „jiný metr“ sami na sebe. Vidím to pravidelně v praxi s muži a ženami. 

Ženy i muži si stěžují, že protějšek s nimi opravdově nesdílí, mají málo sexu, málo společných chvil, kdy by se skutečně slyšeli, vnímali, cítili,.. 

Dokud je pozornost na druhém, nemusím dělat nic se sebou. Mohu mít představu, že já dělám vše správně. „Ten druhý by se měl změnit.“

A podvědomě mi může celá tato situace vyhovovat. 

To je celkem těžké si tohle přiznat. 

Když je to o druhých, tak jsem zbaven osobní zodpovědnosti. Nic mne nenutí jít „do sebe“. Ti druzí by se už měli přece „probrat“. To je trend současné společnosti. 

Pro ego je většinou důležitější „mít pravdu“ (za každou cenu), než zjistit, jak se věci mají ve skutečnosti. 

Silné ego je vždy založené na tom, že vnímá život iluzorně. Je v zajetí sebe sama. 

Když chceme upřímně nacházet ve svých životech pravdu, vymaňujeme se postupně ze ztotožnění se svým egem a tak zůstává přirozenější osobnost, která je v službě celku, ve službě tvořivosti. 

Když je pro nás důležitější objevit, co je opravdové, nepotřebujeme „mít pravdu“. 

Moudrý člověk se z 95 procent obrací k sobě a poznává sebe v souvislostech, a jen 5 procent pozornosti dává zkoumání toho, jací jsou ostatní. 

Když poznáme sebe, teprve pak poznáváme druhé a svět okolo nás. 

A zpátky k intimitě. 

Intimita mezi partnery a dalšími blízkými lidmi neexistuje většinou proto, že lidé nemají intimní vztah ani sami se sebou. Cítí se prázdní a rádi by se naplnili u druhých. Neví, co to je být v živém kontaktu s tím, co se děje uvnitř nich samých. 

Většina lidí je raději prázdná, než aby čelili svému nitru. Mají strach z toho, co vše by uvnitř sebe nalezli. A tak raději bojují o energii a pozornost druhých. Vynakládají obrovské úsilí, aby získali uznání zvenku, tím vším, co (venku) dělají. 

Změna je o odvaze obrátit se k sobě sama.

Když se nám nabídne příležitost prozkoumat intimní hloubky sebe sama, tak se můžeme rozhodnout, jestli je pro nás důležitější zdání, nebo realita. 

Zůstaneme u bezpečných a známých strategií, nebo se rozhodneme pro cestu do neznáma? 

Jsou důležitější hry a potřeba „mít pravdu“…

..nebo intimita se sebou, s blízkými, se životem?

— 

Cyklus Esence Života je pozváním k intimitě se sebou sama. Je branou k životu prožívanému v plnosti, lásce, vnitřní svobodě a opravdovosti. Právě teď se dává dohromady skupina mužů a žen, kteří se společně vydají od ledna do května 2023 na velké dobrodružství. 

Esence Života není jen o čtyřech transformativních seminářích. Je především o každodennosti, o životní vnímavosti a odvaze být s čímkoliv, co se v nás právě otevírá. 

Je o mnohem hlubší kvalitě v našich vztazích, povoláních a posláních. 

O radosti v těle a vděčnosti za život. 

Vše k cyklu najdete tady: http://www.orsag.info/akce/esence-zivota-cyklus-2023/

Meditace se Smrtí

Večerní meditace přes ZOOM jsou pro mě cestou do neznáma, stejně jako pro vás.

Včera vás bylo o víc jak polovinu méně, než minule, tak jsem byl zvědavý, co z toho vznikne. V čase novoluní.

A byla to meditace se Smrtí. V tibetské tradici si uvědomují moudrost, která spočívá v připomínání si své smrtelnosti. Smrt nám pomáhá pouštět se nepodstatného ještě za života. Přináší zdravou pokoru. Obnovuje skutečné hodnoty.

Tenhle formát večerních setkání z domovů má hodnotu v tom, že na rozdíl od klasických seminářů jste ve svém obvyklém prostředí.

Naplno ve svých běžných životech. Snáz se pracuje s každodenností, lépe se vše integruje do běžného života. Těším se na další meditační setkání za 14 dní. Když bude zájem, budeme pokračovat během celé zimy.

Skutečné naplnění ve 2023

Mnoho z nás má osobní zkušenost, že když najdeme naplnění uvnitř, tak se většinou až „zázračně“ začne dařit celkově v našem životě. V tom, co děláme. S kým jsme. Kde a jak žijeme. 

Najednou všechny střípky naší skládačky začnou zapadat do sebe. 

Je to přirozené. Protože dokud jsme nespokojení uvnitř, nikdy nedokážeme skutečně být s tím, co je v našem životě přítomné. Stále jsme ve vnitřním odporu. Často jsme v rezistenci, aniž si to uvědomujeme. 

A tak ani nevidíme všechny ty dary kolem nás. Neslyšíme to tiché vnitřní vedení. 

V momentě, kdy cítíme, že vše podstatné už jsme a máme, je to uvolnění, je to naplnění. A život nám ukáže (dá) víc, než jsme si kdy přáli.

A pak je tady další pohled. 

Nebo možná další fáze. 🙂 

Když jsme na svém „místě“, tak to přináší ještě hlubší naplnění. 

Nejen fyzicky na správném místě.

Když tvoříme, co jsme sem na Zemi přišli tvořit, tak to je radost. Ta radost přetéká. Naše radost se stává radostí mnoha lidí okolo nás. 

Je to pocit hlubokého smyslu. 

Je to sdílení podstaty, která se projevuje různými formami. 

Formy se mohou měnit. To znamená, že způsoby našeho tvoření a předávání se během našeho života proměňují. 

A radost – vlastně živost – zůstává. 

Poslední roky mám kolem sebe víc a víc lidí, kteří tvoří tak, jak cítí ze své podstaty, ze své duše. Tvoří způsoby, které jsou pro ně velmi přirozené. 

Jsou odvážní, protože dlouho nechtěli být vidět. Dlouho se báli dát něco ze sebe do světa. Báli se hodnocení, selhání, nabývání ega a dalších věcí.

Jsou to často lidé, které znám roky. Byl jsem u toho, když hledali cestu k tomu, aby dali do světa poslání, které si je tiše dlouho volalo. 

Byli životem často vedeni k tomu, aby vyšli k komfortní zóny. Šli do velké vnitřní pravdivosti, upřímnosti a do osobního rizika. Mnohdy to bylo také o propouštění něčeho, čím si sami bránili žít život ve větší vnitřní i vnější svobodě. 

Umět propustit něco, co jste budovali roky, do čeho jste investovali spoustu energie, to je velká věc. I když to je něco, co nikdy nebylo „vaše“. Je to akt odvahy postavit se nejistotě toho, co přinese zítřek. 

Když si uvědomíte, že to tady na Zemi celé je o zkušenosti a cestě… ne o vlastnění čehokoliv (kohokoliv), tak se hodně uleví. Přijde uvolnění. 

Co se děje dál?

Když jste ve svém poslání, děláte to, co vám dává smysl a v čem jsou vaše dary… 

Tak to je teprve začátek. 

Přichází další výzvy. Víc a víc jdete do síly, lásky a rozšiřujete možnosti svého tvoření. Někdy do šíře, někdy do hloubky. Ve vašich záměrech a vizích je celkově více hravosti. Zkoušíte, co bude fungovat. Díváte se, kde je to „živé“. 

Když potkám někoho, kdo skutečně žije své poslání, tak to poznám. Poznám to podle jejich energie. Jsou naplnění energií i životním smyslem. Často našli vnitřní klid.  

Existence podporuje ty, kteří přináší do Života něco nového. Podporuje ty, kteří pracují pro záměry a cíle, které je přesahují. Tvoří pro něco většího, než jsou oni sami. Nejde jim jen o přežití, zajištění, status a osobní úspěch. 

Je to pro mě vždycky velká inspirace být v kontaktu s člověkem, který tvoří ze své podstaty. A díky němu vznikají jedinečné formy, které přináší radost dalším. 

Ať už je to nějaká forma umění, statků, nových uvědomění, prostoru pro další lidi… Vždy mám radost, že mohu být u toho. Cítím vděčnost, že jsem součástí života. 

Rok 2023

Pokračuje v trendu letošního roku. Ještě víc jsme voláni, abychom žili vědomě. S tím, jak se boří další struktury, jsme vraceni životem do přítomnosti. Jak osobní, tak pracovní život nás volá, abychom pracovali vědomě sami se sebou. 

Mnoho lidí přišlo o tolik jistot, že jim to „dává křídla“. Jdou do vnitřní i vnější svobody. Dovolují si být autentičtí. 

Jaké životní poslání vám dává smysl? Jste tam, kde potřebujete být? Třeba to není o změně zaměstnání, ale potřebujete ke své profesi přistupovat jinak, aby vše „zaklaplo na místo“. 

Jaká je Tvoje Vize pro příští rok?

Co pro Tebe znamená být v harmonii se životem? Co je pro Tebe přirozené, prospěšné a v souladu s celkem? 

Život nás staví do situace, kdy už nemůžeme stát stranou. 

Můžeme bojovat, můžeme se vymezovat, ale to přinese další boj. To dává (naši) energii a nadbytek pozornosti těm, kteří tu pozornost mít nemají. 

A nebo můžeme začít tvořit tak, aby to přinášelo užitek nejen nám a našim blízkým, ale také celé společnosti. 

Každý z nás je jedinečný. Máme svou energii. Svůj životní příběh, který nás v tolika ohledech obohatil. Prošli jsme mnoha výzvami. A stále jsme tady. 

Nemusíte už ve svých životech dělat kompromisy, které vás připravují a radost, živost a energii. 

Dovolte si naslouchat tichému hlasu uvnitř vás. 

Důvěřujte si. 

Nechte se podpořit. 

Uvědomte si své zdroje. 

Vyslyšte volání svého srdce. 

— 

Esence Života 

To je Cyklus v čase změn. Kombinuje to nejlepší z lektorské, terapeutické, průvodcovské a životní praxe. Je určen jak párům, tak jednotlivcům. 

Přirozená spiritualita, vztahy, vývojové souvislosti našich životů, to vše je zde nástrojem nejhlubšího osobního rozvoje. Pokud jste čekali na skupinovou a lektorskou podporu pro hlubokou vnitřní transformaci v roce 2023, je možné, že jste právě našli.

Témata tvoří jedinečný celek:

1 První Nádech do Života

2 Součástí Rodu

3 Esence Vztahu

4 Alfa a Omega.

Vše k cyklu: http://www.orsag.info/akce/esence-zivota-cyklus-2023/ 

Pokud byste se nejprve rádi seznámili s prostory Centra Živá voda, kde bude cyklus probíhat, zveme vás na prosincovou událost:

Dokončení letošních témat a Vize 2023

To jsou dva semináře v jednom, v přirozené návaznosti a souladu. 

Nejprve budeme pracovat s vašimi konkrétními tématy, která vás provázela během tohoto roku a možná vás volají k dalšímu kroku. Ať už je čas něco integrovat, propustit, transformovat, nebo uchopit jinak… Nebo prostě uvidět něco, na co jste se nechtěli dlouho podívat a potřebujete k tomu bezpečný prostor. Něco, s čím jste se dosud nedokázali uvolnit. 

S respektem k vašemu procesu a místu, ve kterém se právě nacházíte. 

Ve druhé části se potkáte s vaší Vizí v roce 2023. Pokud budete připraveni a otevřeni této ryze individuální zkušenosti.  

Detailní info k semináři: http://www.orsag.info/akce/dokonceni_roku_vize_2023/ 

Top